خاطرات این کتاب به کوشش حجت ایروانی گردآوری و توسط انتشارات سوره مهر در تهران چاپ و منتشر شده است. در این کتاب، یازده روایت از دیده بان دوران دفاع مقدس بیان شده که بیشترین تعداد آنها متعلق به کاظم کاشی زاده با شش خاطره؛ «زهر چشم»، «دیده بان نفوذی»، «دکل جزیره جنوبی»، «بیت المقدس هفت»، «دیدگاه شاخ شمیران» و«شکارچی پیر»است که... هر کدام عناوین جداگانه ای دارند و به یکی از مقاطع زندگی این دیده بان در دوران دفاع مقدس می پردازند. در ادامه، خاطرات نصرالله کبا بیانی با عنوان«خاطرات دیده بان آزاده» ارائه شده که پنج خاطره در پی هم است. همچنین حاج جواد محمدی در خاطره ای با عنوان«دیده گاه شهید دزفولی»، سید محمود حسینی، با خاطره «دیدگاه قلاویزان»، مجید طالب لو با خاطره «روی شاخ سورمر» و حجت الله ایروانی در خاطره ای با عنوان «فاستقم کما امرت» هر کدام خاطره حضور خود در واحد توپخانه را بیان کرده اند.

خاطرات گردآوری شده در کتاب دیده بان، اغلب با نثری روان بیان شده و راویان خاطرات تلاش کرده اند شاخص ترین خاطره های خود از آن دوران حماسه ساز را بیان کنند.