برای مشاهده زندگینامه وتصاویر بیشتر، بر روی نام شهید کلیک نمایید1-شهیدجعفری خاصه لر- حسن


5-شهیدابراهیمی فنا -رحیم


9-شهیدجاپلقی- فضل الله


13-شهیدشعبانی-داود


17-شهیدشیری-حسن (داور)


19-شهیدحسن زاده چهل بازه- پرویز


20-شهید عسگری -حسین علی


21-شهیدفراست-حسنعلی


25-شهیدکاظمی منش-حسین


27-شهیدمعموری-مهدی


30-شهیدبخشی یل آبادی-رجبعلی