از راست؛ علی عسگری، شهید مجید طالبلو، حاج آقا اشرفی، محمد حسن بهرام بیگ، حاج میثم نجفی، حاج جواد محمدی، حجت ایروانی، کاظم کاشی زاده، احتمالا برادر پاغوش
اسفند ۱۳۶۶ شیخ سله، عقبه دیده بانی