شهید علی ماهی     

 نام پدر: ابوطالب

عضویت : بسیجی 

تاریخ تولد : 15-6-1347شمسی

محل تولد: تهران-ری

محل خدمت : آبرسانی

تاریخ شهادت : 31-4-1367شمسی 

محل شهادت : شلمچه    

گلزارشهدا :بهشت زهرا (س) 
قطعه 40 ردیف132 شماره10
تهران

https://s19.picofile.com/file/8439546342/19.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439546350/20.jpghttps://s18.picofile.com/file/8439546284/10.jpg


https://s18.picofile.com/file/8439546292/11.jpg

https://s18.picofile.com/file/8439546318/12.jpghttps://s19.picofile.com/file/8439546334/13.jpg