راوی:حاج رضا سلیمانی

با سلام

داشتم عکسهای سایت 63 خاتم صلی الله علیه و اله و سلم را میدیدم رسیدم به یک عکس از قراگاه تیپ 63 در عملیات کربلای 4و5 و8 در داخل روستای مندوان...


همینطور که در عکس مشاهده میشود در انتهای سوله یک نقشه وضعیت است که روی انرا با پارچه میپوشاندیم و انرا با یک شیب به دیوار تکیه داده بودیم به طوری که یکنفر بدون انکه دیده شود پشت ان میتوانست بخوابد

 معمولا شهید حسن شیری زمانی که به تطبیق میامد پشت ان میخوابید یک شب شهید شیری پشت ان دراز کشیده بود و شهید حاج حسین کابلی در کنار نقشه نشسته بود و با او صحبت میکرد بطوری که فقط سر حسن بیرون بود من هم داشتم روی میز طرح تیر کار میکردم اتفاقی برگشتم و توجه ام به حاج حسین کابلی و حسن شیری  جلب شد انچه که دیدم تا روزی که زنده هستم فراموش نمیکنم:

از سر حاج حسین یک نور کاملا واضح به صورت یک استوانه به سمت بالای سوله در حال تشعشع بود همان لحظه بدون اراده زدم روی دستم و با خود. گفتم حاج حسین شهید شد

فردای آن روز حدود ساعت 10 صبح حاج حسین کابلی و حسن شیری با هم سوار بر موتور در راه 5 ضلعی در منطقه شلمچه شهید شدند