شهیدی از نوفل لو شاتو

شهیدی از نوفل لو شاتو

  شهید فرید هما تاش  

   فرزند  : مرتضی   

عضویت : وظیفه  

تاریخ شهادت : 1366/1/22

   محل شهادت : پاسگاه زید  

     محل خدمت : مخابرات

گروه توپخانه 63 خاتم الانبیاء(ص)

این شهید عزیز توفیق زیارت امام خمینی رحمت الله علیه را در نوفل لوشاتو در نوجوانی داشته است