بایگانی آبان ۱۳۹۸ :: گروه توپخانه 63 خاتم الانبیاء(ص)


یادواره شهدا ، جانبازان ، آزادگان و رزمندگان گروه

۱۴۴ مطلب در آبان ۱۳۹۸ ثبت شده است

شهیدامنیت

http://s7.picofile.com/file/8378592034/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C.jpg

پاسدار شهید مرتضی ابراهیمی، در  درگیری 1398/8/26 با منافقین و آشوب‌گران در شهریار به شهادت رسید.

http://s7.picofile.com/file/8380685650/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C.jpg
مرتضی ابراهیمی از شهدایی که به دست اغتشاشگران به شهادت رسید در حال کمک به سیل‌زدگان
۱ نظر

زیارت مزارشهیدابراهیمی- علی

http://s7.picofile.com/file/8377640792/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%B9%D9%84%DB%8C.jpg

گلزارشهدا:بهشت زهرا(س)

ق53 ر23 ش12

۰ نظر

زیارت مزارشهیدابوالحسنی نجف آباد- اصغر

http://s7.picofile.com/file/8377640800/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1.jpg

گلزارشهدا: بهشت زهرا(س)

ق29 ر141 ش6

تهران

۰ نظر

زیارت مزارشهیدآتشگر-محمود

http://s6.picofile.com/file/8377640834/%D8%A2%D8%AA%D8%B4%DA%AF%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF.jpg

گلزارشهدا:قزوین

۰ نظر

زیارت مزارشهیداحمدی -سید محی الدین

http://s7.picofile.com/file/8377640850/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AD%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86.jpg

گلزارشهدا: روستای آتشگاه

اردبیل

۰ نظر

زیارت مزارشهیدافتخاری-حسن

http://s6.picofile.com/file/8377640868/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AD%D8%B3%D9%86.jpg

گلزار شهدا:  اوج
قزوین - بوئین زهرا

۰ نظر

زیارت مزارشهیدافشار مطلق- علی اکبر

http://s7.picofile.com/file/8377640876/%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1.jpg

گلزارشهدا:بهشت زهرا(س)

قطعه:53 ردیف:7 شماره مزار:11 

 تهران

۰ نظر

زیارت مزارشهیدآقا بالا زاده بیرنگ- اصغر

http://s7.picofile.com/file/8377640884/%D8%A2%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%86%DA%AF_%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1.jpg

گلزارشهدا:بهشت زهرا (س)

قطعه:53 ردیف:39 شماره مزار:16 

 تهران

۰ نظر

زیارت مزارشهیداسماعیل عسگری -حسین علیhttp://s7.picofile.com/file/8379143118/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%B9%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C_.jpg


http://s7.picofile.com/file/8377959450/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%B9%D8%B3%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C.jpg

گلزارشهدا : بهشت زهرا سلام الله علیها

 قطعه 29  . ردیف  44    . شماره15

تهران

۰ نظر

زیارت مزارشهیدآقاجانی- مصطفی

گلزارشهدا:بهشت زهرا (س)

قطعه:29 ردیف:11 شماره مزار:3 

تهران

۰ نظر

زیارت مزارشهیدامیرخانی-مهدی

http://s6.picofile.com/file/8377640918/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C.jpg

 گلزار شهدا :کندر
قزوین - تاکستان
۰ نظر

زیارت مزارشهید بانان متقی-کاظم

http://s7.picofile.com/file/8379056142/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AA%D9%82%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85_.jpg

http://s6.picofile.com/file/8379056168/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AA%D9%82%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85.jpg

گلزار شهدا : عباسی

آذربایجان شرقی – تبریز


۰ نظر

زیارت مزارشهید بابتراش-رضا

گلزارشهدا:بزوجیق 
آذربایجان شرقی - هشترود

۰ نظر

زیارت مزارشهیدباباش زاده- جمشید

http://s6.picofile.com/file/8377640926/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B4_%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9.jpg

 گلزارشهدا : بهشت زهرا (س)
قطعه:40 ردیف:9 شماره مزار:18
تهران
۰ نظر

زیارت مزارشهیدبادپا- عباس

گلزار شهدا: علی ابن جعفر(ع) 
  بلوک:8 ردیف:11 شماره مزار:268
قم
۰ نظر

زیارت مزارشهید باقرپوراصل دونیق-اسماعیل

http://s7.picofile.com/file/8377640968/%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84.jpg

گلزار شهدا: بهشت زهرا(س)

قطعه:29 ردیف:78 شماره مزار:4 

تهران

۰ نظر

زیارت مزارشهید بایزان دهخوار قانی -فرج

http://s6.picofile.com/file/8379056218/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_.jpg

http://s6.picofile.com/file/8379056250/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87.jpg

گلزار شهدا : ریاض الجنه

 آذرشهر-آذربایجان شرقی

۰ نظر

زیارت مزارشهیدبختیاری -علی اصغر


http://s7.picofile.com/file/8379889626/%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%84%DB%8C_.jpg

http://s6.picofile.com/file/8379889634/%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%84%DB%8C.jpg

گلزار شهدا: باغ بهشت 

 قطعه:100 ردیف:3 شماره مزار:13 

همدان

۰ نظر

زیارت مزارشهیدبختیاری-خلیل

http://s6.picofile.com/file/8377640984/%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84_.jpg

http://s6.picofile.com/file/8377640992/%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84.jpg

گلزار شهدا:مزارحضرت لوط نبی(ع)
 تهران - رباط کریم
۰ نظر

زیارت مزارشهیدبرگی-یعقوب

گلزار شهدا: بهشت زهرا(س)
قطعه:29 ردیف:99 شماره مزار:2
تهران

۰ نظر

زیارت مزارشهیدبرنگی-عباس

گلزار شهدا: بهشت زهرا(س)
 قطعه:40 ردیف:6 شماره مزار:21
تهران

۰ نظر

زیارت مزارشهیدبهرامی- یونس علی

گلزارشهدا:زرین آباد

ایجرود-زنجان

۰ نظر

زیارت مزارشهیدپازن- عباس


گلزار شهدا: امامزاده عقیل(ع)
 اسلامشهر-تهران

۰ نظر

زیارت مزارشهیدپناهی شانشین-شاهرخ

http://s6.picofile.com/file/8377641042/%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AE_2_.jpg

گلزار شهدا :امامزاده عقیل(ع)
 اسلامشهر-تهران
۰ نظر

زیارت مزار شهید پوردغائی-علی اصغر


http://s6.picofile.com/file/8377641084/%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%BA%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1.jpg

گلزارشهدا :بهشت زهرا(س)

تهران

۰ نظر

زیارت مزار شهید پیر صنعان-حسین


http://s7.picofile.com/file/8377641092/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86.jpg

گلزار شهدا:دارالسلام 

اصفهان - کاشان


۰ نظر

زیارت مزارشهید تقوی-ابوالقاسم

http://s7.picofile.com/file/8377641100/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85.jpg

گلزارشهدا:بهشت زهرا(س) 
قطعه:40 ردیف:21 شماره مزار:3
تهران
۰ نظر

زیارت مزارشهید تکلوبیغش-علی

http://s6.picofile.com/file/8377641126/%D8%AA%DA%A9%D9%84%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%BA%D8%B4_%D8%B9%D9%84%DB%8C.jpg

گلزار شهدا: بهشت زهرا(س)
قطعه:29 ردیف:90 شماره مزار:15
تهران

۰ نظر

زیارت مزارشهید توللی پور-علی


http://s7.picofile.com/file/8377641142/%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%84%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D8%AC_%D8%B9%D9%84%DB%8C.jpg

گلزارشهدا : امام زاده طاهر(ع)

البرز-کرج

۰ نظر

زیارت مزارشهیدجعفریحیی-علیرضا

http://s7.picofile.com/file/8377641176/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7.jpg

گلزارشهدا:بهشت زهرا(س)

قطعه:53 ردیف:59 شماره مزار:14

تهران

۰ نظر

زیارت مزارشهید جعفری خانقاه-سیاوش

http://s6.picofile.com/file/8379182592/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%87.jpg


۰ نظر

زیارت مزارشهیدجعفریان-غلامرضا

http://s7.picofile.com/file/8377641168/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A7.jpg


۰ نظر

زیارت مزارشهید جهانشاهی-محمد علی

گلزارشهدا:بهشت زهرا(س)

ق53ردیف97 شماره10

تهران

۰ نظر

زیارت مزارشهید حاتمی-ابراهیم

http://s6.picofile.com/file/8377641218/%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85.jpg

گلزار شهدا:  یافت آباد 

 اسلامشهر _ تهران

۰ نظر

زیارت مزارشهید حاجی حبیب دلال -سید امیر

گلزار شهدا: بهشت زهرا(س)

قطعه:27 ردیف:84 شماره مزار:1/ت 

تهران

۰ نظر

زیارت مزارشهید حاجی زمانعلی-حسین

http://s6.picofile.com/file/8377641234/%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86.jpg

گلزار شهدا : بهشت زهرا(س)

قطعه:29 ردیف:5 شماره مزار:2

تهران

۰ نظر

زیارت مزارشهید حبیبی-عباس

گلزار شهدا :  بهشت زهرا(س)

قطعه:29 ردیف:51 شماره مزار:16

تهران

۰ نظر

زیارت مزارشهیدحسینی-سیدموسی

http://s7.picofile.com/file/8377641276/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_2_.jpg

گلزار شهدا : یافت آباد

اسلامشهر_تهران

۰ نظر

زیارت مزارشهیدحفیظی-حسین

گلزار شهدا: بهشت زهرا(س)

قطعه:29 ردیف:76 شماره مزار:18

تهران

۰ نظر

زیارت مزارشهیدخزایی-زرعلی

http://s7.picofile.com/file/8377641326/%D8%AE%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D9%84%DB%8C.jpg

گلزار شهدا: امامزاده عماد(ع)

رباط کریم _ تهران

۰ نظر

زیارت مزارشهیددایی ماسوله-یوسف

گلزارشهدا :بهشت زهرا(س)

قطعه27 ردیف48 شماره1پ

تهران

۰ نظر

زیارت مزارشهیدداودی-پرویز

http://s6.picofile.com/file/8377641334/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%DB%8C_%DA%86%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2.jpg

گلزار شهدا: ولی اباد  

ورامین_ تهران

۰ نظر

زیارت مزارشهید دزفولی-سیروس

شهیدسیروس دزفولی

گلزارشهدا : بهشت زهرا(س)

قطعه53 ردیف38 شماره16

تهران

۰ نظر

زیارت مزارشهیدرضایی صدرآبادی-کاظم

http://s6.picofile.com/file/8379142834/_%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85_%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C_%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C.jpg

http://s6.picofile.com/file/8379142818/%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85_%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C_%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C.jpg

گلزار شهدا: بهشت زهرا(س)

 قطعه:29 ردیف:50 شماره مزار:16

تهران

۰ نظر

زیارت مزارشهیدرضا زاده-مصطفی

گلزار شهدا: بهشت زهرا(س)

بلوک: قطعه:53 ردیف:85 شماره مزار:6

تهران

۰ نظر

زیارت مزارشهیدزاهدی-سیدرضا


گلزار شهدا : بهشت زهرا(س)
قطعه:53 ردیف:117 شماره مزار:10

۰ نظر

زیارت مزارشهید زرآبادی پور-محمدعلی

گلزارشهدا:قزوین

۰ نظر

زیارت مزارشهیدسالک نظری رکنی-اصغر

گلزارشهدا: بهشت زهرا(س)

قطعه 29 ، ردیف 108 ، شماره 2  

تهران

۰ نظر

زیارت مزار شهیدسلیمانی -محمدمهدی

    گلزارشهدا:علی ابن جعفر(ع)

            قطعه 19  ریف 7  شماره 619      

   قم

۰ نظر

زیارت مزار شهیدسمیعی-مصطفی

گلزار شهدا: بهشت زهرا(س)

 قطعه:29 ردیف:59 شماره مزار:5 

تهران

۰ نظر

زیارت مزار شهید سنگرگیر-حسین

گلزارشهدا : بهشت زهرا (س)

 قطعه27 ردیف 19 شماره1

تهران

۰ نظر

زیارت مزار شهیدسیانکی-علیرضا

گلزارشهدا:بهشت زهرا(س)

قطعه53  ردیف130  شماره۱۱

تهران

۰ نظر

زیارت مزار شهیدشاکور-عبدالامیر

http://s6.picofile.com/file/8377959442/%D8%B4%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1_%D8%B9%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1.jpg

گلزار شهدا:اهواز

خوزستان

۰ نظر

زیارت مزار شهیدشکری-کمال

http://s7.picofile.com/file/8378271234/Capture.jpg
http://s6.picofile.com/file/8376709768/%D8%B4%DA%A9%D8%B1%DB%8C2.jpg
http://s6.picofile.com/file/8376709784/%D8%B4%DA%A9%D8%B1%DB%8C3.jpg
گلزار شهدا:  امامزاده حمزه(ع)

صفادشت - شهریار 

تهران


۰ نظر

زیارت مزار شهیدشیرکوند-علی اصغر

http://s7.picofile.com/file/8377641568/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%86%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1.jpg

گلزار شهدا:  امامزاده قاسم 

امرآباد ورامین

تهران

۰ نظر

زیارت مزار شهیدشیری-حسن

گلزارشهدا:بهشت زهرا(س)

قطعه26 ردیف73شماره21

تهران

۰ نظر

زیارت مزار شهیدصادقی-حمیدرضا

گلزار شهدا:بهشت زهرا(س)

قطعه27 ردیف28

تهران
۰ نظر

زیارت مزار شهیدصادقی-محمد

گلزار شهدا:بهشت زهرا(س)

قطعه27ردیف14 شماره 5

تهران

۰ نظر

زیارت مزارشهیدصالحی ابهری-علیرضا

http://s7.picofile.com/file/8377641626/%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C_%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7.jpg

گلزار شهدا: بهشت زهرا (س)

ق53 ر142 ش 3

تهران

۰ نظر

زیارت مزارشهید صالحی مفرد-علی

گلزار شهدا: واریش

تهران- کن-سولقان

۰ نظر

زیارت مزارشهید صداقت شعار-حمدالله

گلزار شهدا: بهشت زهرا (س)

قطعه:40 ردیف:19 شماره :13

تهران

۰ نظر

زیارت مزارشهید عباسعلی شمیرانی-حسن

گلزار شهدا: بهشت زهرا (س)

قطعه:53 ردیف:55 شماره مزار:8

تهران

۰ نظر

زیارت مزارشهیدعزیزی-حسن

http://s6.picofile.com/file/8377641668/%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2%DB%8C_%D8%AD%D8%B3%D9%86.jpg

گلزارشهدا :بهشت زهرا (س)

 قطعه:29 ردیف:23 شماره مزار:14 

تهران

۰ نظر

زیارت مزارشهید عسگری-مصطفی

گلزارشهدا : بهشت زهرا(س)

ق۲۹ ر۸۱ ش۳ 
تهران
۰ نظر

زیارت مزارشهید نبی الله-علیرضالو

http://s7.picofile.com/file/8377641684/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%84%D9%88_%D9%86%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87.jpg

گلزار شهدا : امام زاده عقیل

اسلامشهر-تهران

۰ نظر

زیارت مزارشهیدعلیزاده-منصور

http://s7.picofile.com/file/8377641692/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1.jpg

گلزار شهدا :امام زاده عقیل 

اسلامشهر-تهران

۰ نظر

زبارت مزارشهید علینقی زاده-رمضان

http://s7.picofile.com/file/8377641700/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%82%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86.jpg

گلزارشهدا:بهشت زهرا(س)

ق53 ر146 ش5 

تهران

۰ نظر

زیارت مزار شهیدغلامی فشارکی-محمدحسین

http://s6.picofile.com/file/8377641718/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86.jpg

گلزار شهدا: امامزاده عباس

 اسلامشهر-تهران

۰ نظر

زیارت مزار شهیدفرجی-کامران

http://s7.picofile.com/file/8377641726/%D9%81%D8%B1%D8%AC%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86.jpg

گلزار شهدا : وادی رحمت

تبریز-آذربایجان شرقی

۰ نظر

زیارت مزار شهید نیازخان-فروزنده

http://s6.picofile.com/file/8377641742/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87_%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86.jpg

 گلزار شهدا: بهشت زهرا(س) 

ق 53 ر134 ش10

تهران


http://s7.picofile.com/file/8377641734/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3.jpg

۰ نظر

زیارت مزار شهید فلاح-علی اکبر

http://s7.picofile.com/file/8377641750/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1.jpg

گلزارشهدا : بهشت زهرا(س)

قطعه۲۸ ردیف۱۸ شماره۱۷

تهران

۰ نظر

زیارت مزار شهید فمی تفرشی-حمید

http://s7.picofile.com/file/8377641768/%D9%81%D9%85%DB%8C_%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B4%DB%8C_%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF.jpg

گلزارشهدا:بهشت زهرا(س)

قطعه 53 ردیف 11 شماره 9

تهران

۰ نظر

زیارت مزار شهیدقاسمی-احمد

http://s6.picofile.com/file/8377959468/%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF.jpg

گلزار شهدا : بهشت زهرا(س)

قـطعـه۲۹ ردیـف۵۳  شـماره ۱۷

تهران

۰ نظر

زیارت مزار شهید قلندری-محمدرضا


http://s6.picofile.com/file/8377641776/%D9%82%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C.jpg

گلزارشهدا : امامزاده علی اکبر  چیذر

تهران

۰ نظر

زیارت مزار شهیدقمی-علی اصغر

http://s6.picofile.com/file/8377641784/%D9%82%D9%85%DB%8C_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1.jpg

گلزارشهدا:امامزاده علی اصغر  

تهران-رباط کریم

۰ نظر

زیارت مزار شهیدقهرمانی-اسدالله


http://s7.picofile.com/file/8377641792/%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_2_.jpg

 گلزارشهدا: امامزاده عقیل 

اسلامشهر  -تهران

رجعت پیکر:1382

۰ نظر

زیارت مزار شهید کابلی-حسین

http://s7.picofile.com/file/8377641800/%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86.jpg

گلزارشهدا : بهشت زهرا(س)

تهران

۰ نظر

زیارت مزارشهیدکاظمی منش-حسین

http://s7.picofile.com/file/8377959476/%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C_%D9%85%D9%86%D8%B4_%D8%AD%D8%B3%D8%A8%D9%86.jpg

محل شهادت : شلمچه   

گلزار شهدا: علی ابن جعفر

قم

۰ نظر

زیارت مزارشهیدکریمی-محمد

http://s7.picofile.com/file/8376371450/3.jpg

http://s7.picofile.com/file/8376371568/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_25_.jpg

گلزار شهدا: تاکستان

قزوین

۰ نظر

زیارت مزارشهید کریمی-نادر

http://s7.picofile.com/file/8377641834/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1.jpg


گلزارشهدا: بهشت زهرا(س)

تهران

۰ نظر

زیارت مزارشهیدکلانتری-همایون


http://s7.picofile.com/file/8377641842/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C_%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%86.jpg

 

گلزارشهدا:بهشت زهرا(س) 

تهران

۰ نظر

زیارت مزارشهیدکیان-مطلب

http://s7.picofile.com/file/8377641868/%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8.jpg


گلزارشهدا: بهشت زهرا(س)

تهران

۰ نظر

زیارت مزار شهید ماهی-علیرضا

گلزارشهدا :بهشت زهرا (س) 

قطعه 40 ردیف132 شماره10
تهران
۰ نظر

زیارت مزارشهیدمبارکی-مهدی

http://s6.picofile.com/file/8377641884/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C_%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C.jpg

گلزارشهدا: بهشت زهرا (س) 

قطعه26 ردیف24 شماره36
تهران
۰ نظر

زیارت مزارشهیدمحمدهاشمی-مجمد

http://s7.picofile.com/file/8377959484/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF.jpg

گلزارشهدا: بهشت زهرا (س) 

قطعه29  ردیف129 شماره4
تهران
۰ نظر

زیارت مزار شهیدمعصوم نیا-عسگری

http://s6.picofile.com/file/8377641892/%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85_%D9%86%DB%8C%D8%A7_%D8%B9%D8%B3%DA%AF%D8%B1%DB%8C.jpg

 گلزار شهدا: پایین بیشه سر

مازندران - بابل-فیضیه

۰ نظر

زیارت مزارشهیدمعینی خواه-عباس

http://s6.picofile.com/file/8377641900/%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3.jpg

گلزارشهدا:بهشت زهرا (س)

ق53 ر۱۸ ش16

تهران

۰ نظر

زیارت مزارشهیدمهرآبادی - بهرام

  گلزار شهدا : بهشت زهرا (س)

 قطعه 27 ردیف121 شماره 9

تهران

۰ نظر

زیارت مزارشهیدمهدوی-محمدرضا

http://s7.picofile.com/file/8377641918/%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7.jpg

 گلزارشهدا: بهشت زهرا (س) 

قطعه 50 ردیف 52 شماره23

تهران

۰ نظر

زیارت مزارشهیدمیرشاه ولدی-سیدسعید

http://s6.picofile.com/file/8377641934/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%88%D9%84%D8%AF%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF.jpg

گلزارشهدا:بهشت زهرا(س)

قطعه53 ردیف73 شماره2

تهران

۰ نظر

زیارت مزارشهیدمیری-محمدتقی

http://s7.picofile.com/file/8377959492/%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AA%D9%82%DB%8C.jpg

گلزارشهدا :بهشت زهرا(س) 

قطعه28  ردیف25  شماره6

تهران

۰ نظر

زیارت مزارشهیدنورایی-مرتضی

http://s6.picofile.com/file/8377641950/%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C_Copy.jpg

   گلزارشهدا :بهشت زهرا(س) 

قطعه40 ردیف15 شماره22

تهران

۰ نظر

زیارت مزارشهیدهادی پور-حبیب

http://s8.picofile.com/file/8354109392/scan0021.jpg

http://s6.picofile.com/file/8377641968/%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D8%B1_%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8.jpg


گلزارشهدا: بهشت زهرا(س)

قطعه53 ردیف 139 شماره 13

تهران
۰ نظر

زیارت مزارشهیدهاشمی-ابوالفضل

http://s6.picofile.com/file/8377960600/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%841.jpg

http://s6.picofile.com/file/8377960634/2%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84.jpg

گلزارشهدا: تواباد 

قزوین - بوئین زهرا

۰ نظر

زیارت مزارشهیدهماتاش-فرید

http://s9.picofile.com/file/8353703142/scan0024.jpg

http://s6.picofile.com/file/8377641992/%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%B4_%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF.jpg

گلزارشهدا:بهشت زهرا(س)

تهران

۰ نظر

.

http://s7.picofile.com/file/8377832884/image_2019_11_10_20_20_37_692_zKc.jpg

۰ نظر

شهیدی که گوشت بدنش را خوردند

عقیق:شهید احمد وکیلی در جریان عملیات آزاد سازی شهر سنندج توسط کومله به اسارت گرفته شد.

شهیدی که گوشت بدنش را خوردند!+عکس


*دشمنان برای اعتراف گرفتن، هر دو دستش را از بازو بریدند. با دستگاه های برقی تمام صورتش را سوزاندند. بعد از آن پوست‌های نو که جانشین سوخته‌ شد همان پوست‌های تازه را کنده و با همان جراحات داخل دیگ آب نمک انداختند. او مرتب قرآن را زمزمه می‌کرد.

*سرانجام او را داخل دیگ آب جوش انداخته و همان جا به دیدار معشوق شتافت. کوموله ها جسدش را مثله نموده و جگرش را به خورد هم سلولی‌هایش دادند و مقداری را هم خودشان خوردند

 

منبع:Jamejamdaily

۰ نظر

مبادا خاطرات خانواده شهدا از دست برود

۰ نظر

زیارت مزارشهیدیوسف نژادیان-سالم

http://s6.picofile.com/file/8377642018/%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85.jpg
     

گلزارشهدا:امام زاده علی ابن جعفر(ع)

قم


۰ نظر

شهیداسماعیل شهیدی

http://s7.picofile.com/file/8377394750/04.JPG

شهیداسماعیل شهیدی
نام پدر: حسین

تاریخ تولد: 13-7-1343 شمسی
محل تولد: تهران
تاریخ شهادت : 21-1-1368 شمسی
گلزار:بهشت زهرا(س)  قطعه:24 ردیف:65 شماره مزار:48 

شهر:تهران


http://s6.picofile.com/file/8377394434/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%DB%8C_.jpg

۰ نظر

شهیدرفیعی طائمه - محمد


http://s7.picofile.com/file/8377214034/scan0020.jpg


۰ نظر

شهید محمدرضا زمانی


http://epelak313.persiangig.com/karhaye%20farhangee/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D9%81%D8%AD%D8%B5/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C/008%20(3).jpg

۰ نظر
کلام شهیدابراهیمی-محمدرضا

کلام شهیدابراهیمی-محمدرضا

۰ نظر
کلام شهید احمدی- سیدمحی الدین

کلام شهید احمدی- سیدمحی الدین

۰ نظر
کلام شهید آرویی حسینی -علی بخش

کلام شهید آرویی حسینی -علی بخش

۰ نظر
کلام شهید اسفندیار -رمضانعلی

کلام شهید اسفندیار -رمضانعلی

۰ نظر
کلام شهید آقاجانی - مصطفی

کلام شهید آقاجانی - مصطفی

۰ نظر
کلام شهیدالتج-حضرت قلی

کلام شهیدالتج-حضرت قلی

۰ نظر
کلام شهیدپناهی شانشین-شاهرخ

کلام شهیدپناهی شانشین-شاهرخ


۰ نظر
کلام شهید تاجیک-محمد

کلام شهید تاجیک-محمد

۰ نظر
کلام شهید توللی پور-حاج علی

کلام شهید توللی پور-حاج علی

۰ نظر
کلام شهید جعفری خانقاه-سیاوش

کلام شهید جعفری خانقاه-سیاوش

۰ نظر
کلام شهید جهانشاهی-محمد علی

کلام شهید جهانشاهی-محمد علی

۰ نظر
کلام شهیدحاتمی-حسن

کلام شهیدحاتمی-حسن

۰ نظر
کلام شهید حاجی حبیب دلال-سیدامیر

کلام شهید حاجی حبیب دلال-سیدامیر

۰ نظر
کلام شهیدحفیظی-حسین

کلام شهیدحفیظی-حسین

۰ نظر
کلام شهید خوش باطن -جانعلی

کلام شهید خوش باطن -جانعلی

۰ نظر
کلام شهید دایی ماسوله-یوسف

کلام شهید دایی ماسوله-یوسف

۰ نظر
کلام شهید رضا زاده-مصطفی

کلام شهید رضا زاده-مصطفی

۰ نظر
کلام شهید سالک نظری رکنی-اصغر

کلام شهید سالک نظری رکنی-اصغر

  

۰ نظر
کلام شهیدسنگرگیر-حسین

کلام شهیدسنگرگیر-حسین

۰ نظر
کلام شهیدشاکور-عبدالحمید

کلام شهیدشاکور-عبدالحمید


۰ نظر
کلام شهیدشیرکوند-علی اصغر

کلام شهیدشیرکوند-علی اصغر

۰ نظر
کلام شهید شیری-حسن

کلام شهید شیری-حسن

۰ نظر
کلام شهید صادقی-حمیدرضا

کلام شهید صادقی-حمیدرضا

۰ نظر
کلام شهید صمدی زینجناب- ناصر

کلام شهید صمدی زینجناب- ناصر

۰ نظر
کلام شهید فراست-حسنعلی

کلام شهید فراست-حسنعلی


۰ نظر
کلام شهید فرجی- کامران

کلام شهید فرجی- کامران

۰ نظر
کلام شهید قاسم کاظمی-جواد

کلام شهید قاسم کاظمی-جواد

۰ نظر
کلام شهید قهرمانی-اسدالله

کلام شهید قهرمانی-اسدالله

۰ نظر
کلام شهید کابلی-حسین

کلام شهید کابلی-حسین

۰ نظر
کلام شهید کریمی-محمد

کلام شهید کریمی-محمد


۰ نظر
کلام شهید مشاق طلوعی-عزیز

کلام شهید مشاق طلوعی-عزیز

۰ نظر
کلام شهید معصوم نیا-عسگری

کلام شهید معصوم نیا-عسگری

۰ نظر

نسل بی‌پایان

۰ نظر
کلام شهید معینی خواه-عباس

کلام شهید معینی خواه-عباس

۰ نظر
کلام شهید نورایی-مرتضی

کلام شهید نورایی-مرتضی

۰ نظر
کلام شهید هادی پور کلدره-حبیب الله

کلام شهید هادی پور کلدره-حبیب الله

۰ نظر
کلام شهید هاشمی-ابوالفضل

کلام شهید هاشمی-ابوالفضل

۰ نظر
کلام شهید هماتاش-فرید

کلام شهید هماتاش-فرید

۰ نظر
کلام شهید یزدانی طالشی-اکبر

کلام شهید یزدانی طالشی-اکبر

۰ نظر
کلام شهید یوسف نژادیان-سالم

کلام شهید یوسف نژادیان-سالم

۰ نظر
مجموعه عکس هدایت اتش

مجموعه عکس هدایت اتش

۰ نظر
مجموعه عکس پدافند هوایی

مجموعه عکس پدافند هوایی

۰ نظر