یادواره شهدا ، جانبازان ، آزادگان و رزمندگان

۱۴۰ مطلب با موضوع «همه شهدا» ثبت شده است

 • ۱۷۱۲بازدید

شهیدابراهیمی- علی

شهید علی ابراهیمی

 نام پدر : محمدرضا

عضویت : بسیجی

 تاریخ تولد:20-8-1348شمسی

محل تولد :تهران-ری

   محل خدمت :گردان 40 بعثت

سن:17سال

تاریخ شهادت : 23-10-1365شمسی

   محل شهادت : شلمچه  

گلزارشهدا:بهشت زهرا(س)

ق53 ر23 ش12

ادامه مطلب...

 • ۱۷۲۶بازدید

شهیدابراهیمی فنا -رحیم

ادامه مطلب...

 • ۱۶۴۱بازدید

شهیدابوالحسنی نجف آباد- اصغر

 شهید اصغر ابوالحسنی نجف آباد  

  نام پدر: حبیب ا...    

عضویت : بسیجی 

تاریخ تولد: 10-4-1338شمسی

محل تولد:تهران -ری

متاهل

 محل خدمت : تدارکات

  تاریخ شهادت : 7-7-1366شمسی  

   محل شهادت : جاده اهواز   

گلزارشهدا: بهشت زهرا(س)

ق29 ر141 ش6

تهران

ادامه مطلب...

 • ۱۶۱۴بازدید

شهیدآتشگر-محمود

  شهید محمود آتشگر     

        نام پدر : احمد      

تاریخ تولد:28-6-1345شمسی

محل تولد:قزوین

   عضویت :پاسدار وظیفه

محل خدمت :گردان توپخانه 17 امام صادق(ع)

  تاریخ شهادت : 15-11-1365شمسی

    محل شهادت : شلمچه 

گلزارشهدا:قزوین

  

ادامه مطلب...

 • ۱۷۷۴بازدید

شهیداحمدی جاجانی -یوسف

  شهید یوسف احمدی جاجانی  

نام پدر: علی

عضویت : وظیفه   

    تاریخ تولد: 17-6-1348 شمسی

محل تولد: اردبیل - مشگین شهر

  تاریخ شهادت : 20-12-1367شمسی

    محل شهادت : کوشک   

گلزار شهدا : عاشورا 

اردبیل - مشگین شهر

ادامه مطلب...

 • ۱۸۹۶بازدید

شهیداحمدی -سید محی الدین

شهید سیدمحی الدین احمدی  

نام پدر : آقا بابا    

عضویت : وظیفه  

تاریخ تولد: 11-4-1346شمسی 

محل تولد:اردبیل

 محل خدمت : گردان 15 قائم(عج)

توپخانه130میلیمتری

 آتشبارسوم

 تاریخ شهادت : 26-12-1364شمسی  

  محل شهادت : جزیره مجنون     

گلزارشهدا: روستای آتشگاه

اردبیل

ادامه مطلب...

 • ۱۶۰۰بازدید

شهیدآرویی حسینی -علی بخش

 شهید علی بخش آرویی حسینی   

 نام پدر : اصغر      

عضویت : رسمی  

تاریخ تولد: 3-1-1341 شمسی
محل تولد: تهران - دماوند
 محل خدمت :گردان توپخانه 8 فاطر  
تاریخ شهادت : 28-5-1366 شمسی
    محل شهادت : شلمچه 
گلزار شهدا :آرو 
دماوند
ادامه مطلب...

 • ۱۷۲۲بازدید

شهیداسفندیار -رمضانعلی

نام : شهید رمضانعلی اسفندیار 

   فرزند : غلامرضا  

  تاریخ تولد: 2-1-1347 شمسی

محل تولد: تهران - فیروزکوه

عضویت : وظیفه   

تاریخ شهادت : 1365/10/27

   محل خدمت : گردان توپخانه 17 امام صادق(ع)

   محل شهادت : شلمچه  

گلزار شهدای  لزور تهران - فیروزکوه

ادامه مطلب...

 • ۱۹۸۸بازدید

شهیداسکندری -محمد حسن

  شهید محمدحسن اسکندری

نام پدر : محرم 

      عضویت : وظیفه      

تاریخ تولد: 30-11-1343 شمسی
محل تولد: لرستان - الیگودرز
 محل خدمت :گردان 40 بعثت
تاریخ شهادت : 18-4-1367 شمسی
محل شهادت : خرمشهر 
گلزار شهدا: اکبرعلی 
لرستان - الیگودرز
ادامه مطلب...

 • ۱۵۷۳بازدید

شهیدافتخاری-حسن

   شهید حسن افتخاری     

 نام پدر : محمدعلی      

عضویت : وظیفه

تاریخ تولد: 6-4-1343 شمسی
محل تولد: قزوین - آوج
 محل خدمت : مدیریت

   تاریخ شهادت : 24-10-1365شمسی

محل شهادت : پل مارد 

گلزار شهدا:  اوج
قزوین - بوئین زهرا

 

ادامه مطلب...

 • ۱۶۹۳بازدید

شهیدافشار مطلق- علی اکبر

شهید علی اکبر افشار مطلق  

   نام پدر : هاشم      

عضویت : بسیجی 

تاریخ تولد: 28-12-1337 شمسی
محل تولد: قزوین
   محل خدمت :گردان  40 بعثت

  تاریخ شهادت : 20-10-1365شمسی

 محل شهادت : شلمچه  

گلزارشهدا:بهشت زهرا(س)

قطعه:53 ردیف:7 شماره مزار:11 

 تهران

ادامه مطلب...

 • ۱۷۱۸بازدید

شهیدآقا بالا زاده بیرنگ- اصغر

  شهید اصغر آقابالازاده بیرنگ    

نام پدر:حسن     

عضویت : بسیجی 

تاریخ تولد: 15-12-1335 شمسی
محل تولد: آذربایجان شرقی - تبریز
 محل خدمت : بهداری

   تاریخ شهادت : 7-10-1365شمسی  

  محل شهادت : شلمچه 

گلزارشهدا:بهشت زهرا (س)

قطعه:53 ردیف:39 شماره مزار:16 

 تهران

ادامه مطلب...

 • ۱۹۴۴بازدید

شهیدآقاجانی- مصطفی


  شهید مصطفی آقاجانی   

 نام پدر : خلیل الله  

  عضویت : وظیفه 

تاریخ تولد: 9-4-1346 شمسی
محل تولد: تهران
   محل خدمت : 15 قائم(عج)

  تاریخ شهادت : 30-10-1365شمسی

     محل شهادت : جاده اهواز   

گلزارشهدا:بهشت زهرا (س)

قطعه:29 ردیف:11 شماره مزار:3 

تهران 

ادامه مطلب...

 • ۱۸۶۰بازدید

شهیدالتج-حضرت قلی

شهید حضرت قلی التج       

           نام پدر : زلفعلی           

عضویت : بسیجی  

تاریخ تولد: 5-12-1341 شمسی
محل تولد: مازندران - چالوس
    محل خدمت :گردان 40 بعثت

  تاریخ شهادت :18-11-1365شمسی 

    محل شهادت : پاسگاه زید   

گلزار شهدا:دیمو 

مازندران – چالوس

ادامه مطلب...

 • ۱۴۹۹بازدید

شهیدامیرخانی-مهدی

   شهید مهدی امیرخانی  

    نام پدر: حسین 

  عضویت : وظیفه

تاریخ تولد: 1-1-1345 شمسی
محل تولد: قزوین - تاکستان
محل خدمت : گردان توپخانه 15 قائم (عج)

   تاریخ شهادت :12-11-1365شمسی

    محل شهادت : شلمچه   

 گلزار شهدا :کندر
قزوین - تاکستان

 

ادامه مطلب...

 • ۱۹۳۱بازدید

شهیدبابتراش-رضا

   شهید رضا بابتراش

        نام پدر : قیطران 

     عضویت : بسیجی

تاریخ تولد: 21-8-1336 شمسی

محل تولد:هشترود-آذربایجان شرقی

    محل خدمت :گردان راکت انداز 40 بعثت

  تاریخ شهادت : 23-3-1367شمسی

    محل شهادت : شلمچه  

گلزارشهدا:بزوجیق 
آذربایجان شرقی - هشترود
ادامه مطلب...

 • ۱۴۷۳بازدید

شهیدباباش زاده- جمشید

شهید جمشید باباش زاده

        نام پدر : محمد     

   عضویت : وظیفه

تاریخ تولد:1-6-1346 شمسی
محل تولد: تهران
محل خدمت : گردان توپخانه 15 قائم(عج)

 تاریخ شهادت:28-12-1366شمسی

 محل شهادت : شیخ سله 

 گلزارشهدا : بهشت زهرا (س)
قطعه:40 ردیف:9 شماره مزار:18
تهران
ادامه مطلب...

 • ۱۸۶۱بازدید

شهیدبادپا- عباس

   شهید عباس بادپا 

         نام پدر : رحیم   

        عضویت : وظیفه

تاریخ تولد: 4-11-1344 شمسی

محل تولد: قم 

    محل خدمت : بهداری 

  تاریخ شهادت : 30-11-1364شمسی

     محل شهادت : آبادان  

گلزار شهدا: علی ابن جعفر(ع) 
  بلوک:8 ردیف:11 شماره مزار:268
قم
ادامه مطلب...

 • ۱۶۳۱بازدید

شهیدباقرپوراصل دونیق-اسماعیل

 شهید اسماعیل باقرپور اصل دونیق 

       نام پدر: حسین      

عضویت : وظیفه 

تاریخ تولد: 6-6-1344 شمسی
محل تولد: تهران
 محل خدمت : مخابرات

 تاریخ شهادت : 22-1-1366شمسی

     محل شهادت : خرمشهر

گلزار شهدا: بهشت زهرا(س)

قطعه:29 ردیف:78 شماره مزار:4 

تهران

ادامه مطلب...

 • ۲۰۴۰بازدید

شهیدبانان متقی-کاظم

          شهید کاظم بانان متقی  

        نام پدر : محمدحسین 

    عضویت : وظیفه

تاریخ تولد: 20-6-1345 شمسی
محل تولد: آذربایجان شرقی - تبریز
   محل خدمت : دیده بانی

    تاریخ شهادت : 16-4-1365شمسی

      محل شهادت : مهران  

گلزار شهدا : عباسی

آذربایجان شرقی – تبریز

برادر ایشان نیز به شهادت رسیده است

ادامه مطلب...

 • ۱۵۲۹بازدید

شهیدبایزان دهخوار قانی -فرج

شهید فرج بایزان دهخوار قانی  

 نام پدر : حسن 

عضویت : وظیفه

  تاریخ تولد :10-8-1344شمسی

محل تولد :  آذربایجان شرقی - آذرشهر  

  تاریخ شهادت : 18-9-1364شمسی

   محل شهادت : جزیره مجنون 

گلزار شهدا : ریاض الجنه

 آذرشهر-آذربایجان شرقی

ادامه مطلب...

 • ۱۶۹۵بازدید

شهیدبختیاری-خلیل

شهید خلیل بختیاری   

 نام پدر : حمید

 عضویت : وظیفه   

  تاریخ تولد: 9-2-1344 شمسی

محل تولد: تهران - شهریار   

  تاریخ شهادت :18-11-1365شمسی

 محل شهادت : شلمچه 

گلزار شهدا:مزارحضرت لوط نبی(ع)
 تهران - رباط کریم

ادامه مطلب...

 • ۱۸۲۰بازدید

شهیدبختیاری -علی اصغر

  شهید علی اصغر بختیاری 

      نام پدر : عبدالله  

   عضویت : وظیفه 

تاریخ تولد: 1-8-1343 شمسی
محل تولد: همدان
    محل خدمت :گردان توپخانه 12 حمزه

  تاریخ شهادت : 1-7-1366شمسی

    محل شهادت : شلمچه  

گلزار شهدا: باغ بهشت 

 قطعه:100 ردیف:3 شماره مزار:13 

همدان

ادامه مطلب...

 • ۱۷۸۸بازدید

شهیدبخشی یل آبادی-رجبعلی

شهید رجبعلی بخشی یل آبادی

      نام پدر : رحیم 

  عضویت : وظیفه

 تاریخ تولد: 10-9-1346 شمسی

محل تولد: قزوین

     محل خدمت : گردان 40 بعثت

  تاریخ شهادت:8-12-1366شمسی

    محل شهادت : شلمچه   

گلزار شهدا:یل آباد

 قزوین

 

ادامه مطلب...

 • ۱۷۷۴بازدید

شهیدبرگی-یعقوب

شهید یعقوب برگی

           نام پدر : محمد حسین          

عضویت : وظیفه 
 تاریخ تولد: 1-1-1347 شمسی
محل تولد: آذربایجان غربی - مهاباد
محل خدمت : مخابرات
  تاریخ شهادت : 22-1-1366شمسی 
   محل شهادت : شلمچه 
گلزار شهدا: بهشت زهرا سلام الله علیها
قطعه:29 ردیف:99 شماره مزار:2
تهران

ادامه مطلب...

 • ۱۷۱۴بازدید

شهیدبرنگی-عباس

شهید عباس برنگی   

     نام پدر : علی اکبر  

عضویت : بسیجی  

تاریخ تولد: 1-6-1343 شمسی  

محل تولد: تهران 

   محل خدمت : بهداری 

  تاریخ شهادت : 28-12-1366شمسی

    محل شهادت : شیخ سله  

گلزار شهدا: بهشت زهرا سلام الله علیها
 قطعه:40 ردیف:6 شماره مزار:21
تهران

ادامه مطلب...

 • ۲۴۶۶بازدید

شهیدبهرامی- یونس علی

شهید یونسعلی بهرامی

نام پدر: سیف علی  

عضویت:رسمی

تاریخ تولد:2-2-1348شمسی

محل تولد:زنجان-ایجرود-زرین آباد  

محل خدمت:گردان توپخانه12حمزه

تاریخ شهادت:17-5-1367شمسی

محل شهادت:شلمچه

گلزارشهدا:زرین آباد

ایجرود-زنجان

ادامه مطلب...

 • ۱۵۴۵بازدید

شهیدبوربور -حسن

   شهید حسن بوربور   

               نام پدر : ابوالقاسم              

عضویت : وظیفه 

تاریخ تولد: 30-4-1346 شمسی
محل تولد: تهران - ورامین
 محل خدمت :گردان توپخانه 15 قائم(عج)

   تاریخ شهادت : 5-10-1365شمسی

    محل شهادت : شلمچه 

گلزار شهدا:امام زاده جعفر(ع)
ادامه مطلب...

 • ۱۹۳۰بازدید

شهیدپازن- عباس

   شهید عباس پازن  

     نام پدر : علی نقی 

   عضویت : وظیفه 

تاریخ تولد: 31-1-1346 شمسی
محل تولد: زنجان
  محل خدمت : پدافند

  تاریخ شهادت : 9-1-1367شمسی

     محل شهادت : شاخ شمیران

گلزار شهدا: امامزاده عقیل(ع)
 اسلامشهر-تهران
ادامه مطلب...

 • ۲۱۲۶بازدید

شهیدپناهی شانشین -شاهرخ

 شهید شاهرخ پناهی شانشین 

   نام پدر : اژدر  

عضویت : وظیفه

تاریخ تولد: 10-5-1345 شمسی
محل تولد: تهران
محل خدمت : بهداری 

   متاهل  

 تاریخ شهادت :30-11-1364شمسی

  محل شهادت : آبادان  

گلزار شهدا :امامزاده عقیل(ع)
 اسلامشهر-تهران
ادامه مطلب...

 • ۱۴۱۶بازدید

شهیدپوردغائی-علی اصغر

شهید علی اصغر پوردغائی 

   نام پدر : عباس    

عضویت : بسیجی

 تاریخ تولد: 1-1-1344 شمسی

محل تولد: تهران

  تاریخ شهادت : 9-5-1365شمسی  

   محل شهادت : مهران   

گلزارشهدا :بهشت زهرا سلام الله علیها

قطعه:53 ردیف:105 شماره مزار:16

تهران

8 روز در جبهه بود که شهید میشود

ادامه مطلب...

 • ۱۶۰۴بازدید

شهیدپیرصنعان - حسین

شهید حسین پیر صنعان    

نام پدر : حسن  

عضویت : وظیفه 

 تاریخ تولد: 1-7-1347 شمسی

محل تولد: اصفهان - کاشان

تاریخ شهادت : 11-3-1367شمسی

    محل شهادت : دربندیخان 

گلزار شهدا:دارالسلام 

اصفهان - کاشان

ادامه مطلب...

 • ۲۲۳۵بازدید

شهیدتاجیک -محمد

     شهید محمد تاجیک   

 نام پدر : رضا  

   عضویت : رسمی  

تاریخ تولد: 15-1-1341 شمسی
محل تولد: تهران - ورامین
   محل خدمت : بهداری
تاریخ شهادت : 15-4-1365 شمسی

    محل شهادت : مهران   

گلزار شهدا:خیرآباد 
ورامین-تهران

 کیوان تاجیک برادر شهید محمد تاجیک نیز شهید شده است .

ادامه مطلب...

 • ۱۷۷۷بازدید

شهیدتقوی -ابوالقاسم

شهید ابوالقاسم تقوی  

  نام پدر : علی

عضویت : رسمی 

تاریخ تولد: 20-2-1337 شمسی
محل تولد: تهران

 متاهل  

محل خدمت : تدارکات  آبرسانی

تاریخ شهادت : 21-4-1367شمسی

محل شهادت : شلمچه

گلزارشهدا:بهشت زهرا سلام الله علیها
قطعه:40 ردیف:21 شماره مزار:3
تهران

ادامه مطلب...

 • ۱۲۷۸بازدید

شهیدتکلوبیغش-علی

شهید علی تکلوبیغش

 نام پدر : عزت الله   

عضویت : بسیجی   

تاریخ تولد: 28-3-1329 شمسی

محل تولد: تهران

   محل خدمت : پدافند

تاریخ شهادت : 9-1-1367شمسی

   محل شهادت : شاخ شمیران 

گلزار شهدا: بهشت زهرا سلام الله علیها
قطعه:29 ردیف:90 شماره مزار:15
تهران
ادامه مطلب...

 • ۱۵۱۹بازدید

شهیدتوده فلاح-مرادعلی

شهید مرادعلی توده فلاح 
نام پدر : رمضان علی    
عضویت : بسیجی
تاریخ تولد: 4-1-1348 شمسی
محل تولد: مرکزی - شازند - هندودر
تاریخ شهادت : 4-6-1367 شمسی
محل شهادت : پل مارد-آبادان 
گلزار شهدا:چنارستان
مرکزی - شازند
ادامه مطلب...

 • ۱۹۷۳بازدید

شهیدتوللی پور-علی

  شهید علی توللی پور

    نام پدر : سرمست 

    عضویت : وظیفه 

  تاریخ تولد : 4-3-1346شمسی

محل تولد : کرج

  محل خدمت : گردان توپخانه17 امام صادق(ع)

  تاریخ شهادت : 21-10-1365شمسی

   محل شهادت : شلمچه 

گلزارشهدا : امام زاده طاهر(ع)

البرز-کرج

ادامه مطلب...

 • ۱۷۴۹بازدید

شهیدجاپلقی- فضل الله

شهید فضل الله جاپلقی  

    نام پدر : فتح الله      

عضویت : وظیفه  

تاریخ تولد: 16-4-1343 شمسی

محل تولد:الیگودرز - لرستان

محل خدمت :گردان 40 بعثت

تاریخ شهادت : 11-2-1367شمسی

محل شهادت : شلمچه  

گلزار شهدا : ده نصیر 

الیگودرز - لرستان

 

ادامه مطلب...

 • ۱۸۴۸بازدید

شهیدجعفریحیی-علیرضا

شهید علیرضا جعفر یحیی
نام پدر : امیر    
عضویت : وظیفه
تاریخ تولد: 20-1-1346شمسی
محل تولد: تهران
محل خدمت : گردان 40 بعثت آتشبار دو  دسته یک
تاریخ شهادت : 5-10-1365شمسی
محل شهادت : شلمچه    
گلزارشهدا:بهشت زهرا سلام الله علیها
قطعه:53 ردیف:59 شماره مزار:14
تهران

ادامه مطلب...

 • ۱۶۶۲بازدید

شهیدجعفری خاصه لر- حسن

شهید حسن جعفری خاصه لر
نام پدر: عبدالحسین
عضویت : وظیفه
تاریخ تولد: 23-12-1341 شمسی
محل تولد: آذربایجان شرقی - اسکو 
محل خدمت : گردان 40بعثت
تاریخ شهادت : 13-3-1365 شمسی
محل شهادت : مهران 
گلزار شهدا: وادی رحمت 
آذربایجان شرقی - تبریز
ادامه مطلب...

 • ۲۰۲۸بازدید

شهیدجعفری خانقاه -سیاوش

شهید سیاوش جعفری خانقاه
نام پدر : تقی
عضویت : بسیجی
تاریخ تولد: 20-7-1349 شمسی
محل تولد: تهران
محل خدمت :گردان 40 بعثت
تاریخ شهادت : 23-10-1365شمسی
محل شهادت : شلمچه    
سن:16
گلزار شهدا: بهشت زهراسلام الله علیها
قطعه:53 ردیف:26 شماره مزار:8مکرر
تهران

ادامه مطلب...

 • ۱۶۹۳بازدید

شهیدجعفری رزی - یونس

شهید یونس جعفری رزی

  نام پدر : شیریندل    

عضویت : بسیجی 

تاریخ تولد: 3-3-1348 شمسی

محل تولد : مشکین شهر-اردبیل

      محل خدمت : دیده بانی

 تاریخ شهادت : 18-10-1365 شمسی

  محل شهادت : شلمچه 

گلزار شهدا: بهشت زهرا سلام الله علیها
قطعه:53 ردیف:56 شماره مزار:14 
تهران
ادامه مطلب...

 • ۱۴۴۳بازدید

شهیدجعفریان-حاج علی

شهید غلامرضا جعفریان  

  نام پدر : اکبر       

 عضویت : بسیجی       

تاریخ تولد:10-12-1338شمسی

محل تولد : تهران

محل خدمت : مخابرات

تاریخ شهادت : 30-10-1365شمسی  

محل شهادت : جاده اهواز 

ادامه مطلب...

 • ۲۰۴۵بازدید

شهید محمد علی جهانشاهی - فرمانده گردان بهداری

شهید محمد علی جهانشاهی  

نام پدر : محمدحسین     

عضویت : رسمی 

تاریخ تولد :26-6-1339شمسی

محل تولد :  تهران

محل خدمت : مسئول بهداری

تاریخ شهادت : 15-4-1365شمسی

محل شهادت : مهران   

گلزارشهدا:بهشت زهراسلام الله علیها

ق53ردیف97 شماره10

تهران


ادامه مطلب...

 • ۲۰۷۴بازدید

شهیدحاتمی-ابراهیم

شهید ابراهیم حاتمی
نام پدر : محمد    
عضویت : وظیفه
تاریخ تولد: 5-2-1345 شمسی
محل تولد: تهران
متاهل
محل خدمت:گردان40بعثت آتشبار2 دسته2
تاریخ شهادت : 5-10-1365شمسی
محل شهادت : شلمچه
گلزار شهدا:  یافت آباد
 اسلامشهر _ تهران
 


ادامه مطلب...

 • ۱۸۱۴بازدید

شهیدحاجی حبیب دلال -سید امیر

شهید سید امیر حاجی حبیب دلال 
نام پدر : سیدحسین 
عضویت : وظیفه
تاریخ تولد: 3-10-1344 شمسی
محل تولد: تهران
محل خدمت : دیده بانی
تاریخ شهادت : 11-7-1365شمسی   
محل شهادت : جاده اهواز   
گلزار شهدا: بهشت زهرا سلام الله علیها
قطعه:27 ردیف:84 شماره مزار:1/ت
تهران

ادامه مطلب...

 • ۱۶۵۴بازدید

شهیدحاجی زمانعلی-حسین

شهید حسین حاجی زمانعلی  
نام پدر : علی     
عضویت : وظیفه
تاریخ تولد: 1-2-1345 شمسی
محل تولد: تهران
محل خدمت :  بهداری
تاریخ شهادت : 27-1-1366شمسی 
محل شهادت : خرمشهر
گلزار شهدا : بهشت زهرا(س)
قطعه:29 ردیف:5 شماره مزار:2
تهران

ادامه مطلب...

 • ۱۷۵۷بازدید

شهیدحبیبی -عباس

شهید عباس حبیبی  

         نام پدر : اسدالله         

عضویت : بسیجی

تاریخ تولد: 15-3-1341 شمسی
محل تولد: تهران - ری

محل خدمت :گردان 40 بعثت

تاریخ شهادت : 4-3-1367شمسی

محل شهادت : شلمچه   

گلزار شهدا :  بهشت زهرا سلام الله علیها

قطعه:29 ردیف:51 شماره مزار:16

تهران


ادامه مطلب...

 • ۱۹۸۴بازدید

شهیدحسن زاده چهل بازه- پرویز

شهید پرویز حسن زاده چهل بازه 

نام پدر : یدالله      

عضویت : بسیجی 

تاریخ تولد: 9-4-1344 شمسی

محل تولد: خراسان رضوی - قوچان
محل خدمت :گردان 40 بعثت

تاریخ شهادت : 6-1-1367شمسی

محل شهادت : فاو   

گلزار شهدا : بهشت زینب 

چناران –خراسان رضوی

ادامه مطلب...

 • ۱۳۸۰بازدید

شهیدحسینی-سیدموسی

شهید سید موسی حسینی 

نام پدر : سیدمحمدنبی    

عضویت : بسیجی

تاریخ تولد: 1-4-1337 شمسی
محل تولد: لرستان - دورود 

تاریخ شهادت : 25-11-1365شمسی 

محل شهادت : شلمچه 

گلزار شهدا : یافت آباد

اسلامشهر_تهران

ادامه مطلب...

 • ۱۶۶۵بازدید

شهیدحفیظی-حسین

شهید حسین حفیظی   
نام پدر : رحمت الله       
عضویت : وظیفه 
تاریخ تولد: 7-2-1345 شمسی
محل تولد: تهران - ری
محل خدمت : تعمیر و نگهداری
تاریخ شهادت : 22-1-1366شمسی  
محل شهادت : شلمچه    
گلزار شهدا: بهشت زهرا سلم الله علیها
قطعه:29 ردیف:76 شماره مزار:18
تهران

ادامه مطلب...

 • ۱۶۷۵بازدید

شهیدخزایی-زرعلی

  شهید زرعلی خزایی 

        نام پدر : عطا         

عضویت : وظیفه 

تاریخ تولد: 19-9-1345 شمسی
محل تولد: کرمانشاه - کنگاور

تاریخ شهادت:3-5-1365شمسی

محل شهادت : کرخه  

گلزار شهدا: امامزاده عماد(ع)

رباط کریم _ تهران

ادامه مطلب...

 • ۲۱۴۷بازدید

شهیدخلخالی-حسن

شهید حسن خلخالی 
نام پدر : اصغر           
عضویت : بسیجی
تاریخ تولد: 7-10-1337 شمسی
محل تولد: تهران - ورامین
تاریخ شهادت :30-5-1364شمسی
محل شهادت : شلمچه   
گلزار شهدای:سیدفتح الله
ورامین _تهران
دو برادر ایشان نیز به شهادت رسیده اند

ادامه مطلب...

 • ۲۹۹۵بازدید

شهیدخوش باطن -جانعلی

شهید جانعلی خوش باطن 
نام پدر : اکبر     
عضویت : بسیجی 
تاریخ تولد: 8-5-1330 شمسی
محل تولد: مازندران - نکا
محل خدمت : بهداری
تاریخ شهادت : 26-2-1366شمسی
محل شهادت : شلمچه     
گلزار شهدا : دنگسرگ
مازندران - ساری

ادامه مطلب...

 • ۲۳۱۱بازدید

شهیدخیراللهی-محمد حسین

شهید محمد حسین خیراللهی 
نام پدر  : حسین      
عضویت : وظیفه
تاریخ تولد: 1-1-1346 شمسی
محل تولد: تهران
محل خدمت :گردان توپخانه 8 فاطر
تاریخ شهادت : 15-4-1365 شمسی
محل شهادت : مهران  
گلزار شهدا: بهشت زهرا سلام الله علیها
قطعه:53 ردیف:134 شماره مزار:11
تهران

ادامه مطلب...

 • ۲۱۹۰بازدید

شهید یوسف دایی ماسوله - فرمانده واحد دیدبانی

شهید یوسف دایی ماسوله 

  نام پدر:زکی

تاریخ تولد:5-1-1342شمسی 

محل تولد: گیلان - فومن

 تاریخ شهادت :13-10-1364شمسی

محل شهادت:جزیره مجنون

فرمانده واحد دیدبانی

گلزارشهدا :بهشت زهراسلام الله علیها

قطعه27 ردیف48 شماره1پ

تهران

ادامه مطلب...

 • ۱۶۱۴بازدید

شهیدداودی-پرویز

  شهید پرویز داودی 

          نام پدر : قدرت الله       

عضویت :وظیفه

تاریخ تولد: 15-6-1345 شمسی

محل تولد: تهران - فیروزکوه
محل خدمت : مدیریت داخلی

تاریخ شهادت : 31-4-1366شمسی

محل شهادت : کرخه   

گلزار شهدا: ولی اباد  

ورامین_ تهران

ادامه مطلب...

 • ۲۱۸۰بازدید

شهید سیروس دزفولی - فرمانده گردان 8 فاطر توپخانه 130 میلیمتری

شهید سیروس دزفولی

نام پدر: کاظم

عضویت:رسمی

تاریخ تولد:25-2-1342شمسی

محل تولد : تهران

محل خدمت : فرمانده گردان8فاطر

تاریخ شهادت : 5-10-1365شمسی

محل شهادت:شلمچه

گلزارشهدا : بهشت زهرا سلام الله علیها

قطعه53 ردیف38 شماره16

تهران

ادامه مطلب...

 • ۱۳۲۹بازدید

شهیدراوری راد-محمدرضا

شهید محمدرضا راوری راد 

نام پدر:حبیب الله

عضویت :وظیفه

تاریخ تولد:1-1-1348شمسی

محل تولد:تهران

محل خدمت: تعمیرونگهداری

تاریخ شهادت:17-9-1368شمسی

محل شهادت :سه راه حسینیه

گلزارشهدا:بهشت زهرا سلام الله علیها

ق40 ر78 ش12

تهران

                   

ادامه مطلب...

 • ۱۷۶۳بازدید

شهیدرحیمی-عباس

شهید عباس رحیمی

  نام پدر :احمد

عضویت : وظیفه

تاریخ تولد: 5-12-1346 شمسی
محل تولد: قزوین - تاکستان - ضیاء آباد
   محل خدمت : تدارکات

  تاریخ شهادت : 16-12-1365شمسی   

   محل شهادت : شلمچه    

گلزار شهدای:جهان آباد

 قزوین - تاکستان


ادامه مطلب...

 • ۱۷۰۸بازدید

شهیدرضازاده -مصطفی

  شهید مصطفی رضا زاده   

      نام پدر : حسن      

عضویت : رسمی

تاریخ تولد: 25-2-1341 شمسی

محل تولد: اصفهان - اردستان 
محل خدمت : مخابرات 

تاریخ شهادت : 23-1-1365شمسی   

محل شهادت : فاو 

گلزار شهدا: بهشت زهرا سلام الله علیها

بلوک: قطعه:53 ردیف:85 شماره مزار:6

تهران

ادامه مطلب...

 • ۱۸۴۱بازدید

شهیدرضایی صدرآبادی-کاظم

   شهید کاظم رضایی صدرآبادی  

    نام پدر : علی بمان 

عضویت : رسمی 

تاریخ تولد: 2-3-1343 شمسی
محل تولد: یزد  
محل خدمت : گردان راکت انداز40 بعثت

  تاریخ شهادت :10-11-1365شمسی 

   محل شهادت : شلمچه      

گلزار شهدا: بهشت زهرا سلام الله علیها

 قطعه:29 ردیف:50 شماره مزار:16

تهران 

ادامه مطلب...

 • ۲۰۵۱بازدید

شهیدزاهدی-سید رضا

         شهید سیدرضا زاهدی         

         نام پدر : سیدعلی          

عضویت : بسیجی   

تاریخ تولد: 30-3-1338 شمسی
محل تولد: تهران

تاریخ شهادت : 16-4-1365 شمسی

محل شهادت : مهران  
گلزار شهدا : بهشت زهرا سلام الله علیها

قطعه:53 ردیف:117 شماره مزار:10

ادامه مطلب...

 • ۱۴۵۷بازدید

شهیدزرآبادی پور-محمدعلی

شهید محمدعلی زرآبادی پور  

   نام پدر : غلامحسین   

 عضویت : وظیفه 

تاریخ تولد: 19-3-1338 شمسی

محل تولد: قزوین - رودبارشهرستان
محل خدمت : تدارکات

  تاریخ شهادت : 23-11-1365شمسی

 محل شهادت : پل مارد 

گلزار شهدا:قزوین

ادامه مطلب...

 • ۱۷۷۹بازدید

شهیدزمانی-محمدرضا

   شهید محمدرضا زمانی    

       نام پدر : رزاق        

عضویت : وظیفه 

 تاریخ تولد: 7-4-1344 شمسی

محل تولد: مازندران - بابل  
محل خدمت : پدافند

تاریخ شهادت : 24-11-1364شمسی

محل شهادت : آبادان  

گلزار شهدا :خلیل کلا 

مازندران - بابل

ادامه مطلب...

 • ۱۳۸۱بازدید

شهیدزواره محمدی-مرتضی

  شهید مرتضی زواره محمدی  

   نام پدر : آقا کوچک   

عضویت : وظیفه 

تاریخ تولد: 19-3-1345 شمسی
محل تولد: تهران - ورامین 

محل خدمت :گردان توپخانه 15 قائم (عج)

تاریخ شهادت :17-2-1365شمسی

محل شهادت : فاو 

گلزار شهدا: محمد آباد

 ورامین-تهران

ادامه مطلب...

 • ۱۶۵۰بازدید

شهیدسلمانی -رحیم

   شهید رحیم سلمانی    

      نام پدر : محمدحسین     

عضویت : وظیفه 

تاریخ تولد: 2-6-1344 شمسی

محل تولد: زنجان

محل خدمت : 40 یا/15

متاهل

تاریخ شهادت : 18-9-1364شمسی

محل شهادت : جزیره مجنون

گلزار شهدا : معجزات 

چورزق - زنجان

ادامه مطلب...

 • ۱۶۶۹بازدید

شهیدسالک نظری رکنی-اصغر

    شهید اصغر سالک نظری رکنی       

       نام پدر  : عباس       

عضویت : رسمی 

تاریخ تولد :10-1-1345شمسی 

محل تولد: ری-تهران

محل خدمت :گردان توپخانه 10 امام حسین(ع)

تاریخ شهادت :18-1-1366شمسی

محل شهادت : شلمچه  

گلزارشهدا: بهشت زهرا سلام الله علیها

قطعه 29 ، ردیف 108 ، شماره 2  

تهران

 

 

ادامه مطلب...

 • ۲۱۱۹بازدید

شهیدسلیمانی -محمد مهدی

     شهید محمدمهدی سلیمانی زارچی  

        نام پدر: محمدحسین  

     عضویت : بسیجی 

  تاریخ تولد :25-11-1342شمسی

  محل تولد : قم 

 محل خدمت : دیدبانی

تاریخ شهادت : 16-7-1374شمسی 

  محل شهادت :   تهران

      تحصیلات:   مهندس شیمی

        گلزارشهدا:علی ابن جعفر(ع)

            قطعه 19  ریف 7  شماره 619      

   قم

ادامه مطلب...

 • ۱۸۹۱بازدید

شهیدسمیعی پنجی-مصطفی

شهید مصطفی سمیعی پنجی    

  نام پدر: علی       

عضویت : بسیجی 

محل تولد: تهران 

تاریخ تولد: 3-9-1347 شمسی 

محل خدمت : تعمیر و نگهداری

محل شهادت : شلمچه 

تاریخ شهادت : 31-4-1367 شمسی
گلزار شهدا: بهشت زهرا(س)

 قطعه:29 ردیف:59 شماره مزار:5 

تهران


شهید مصطفی سمیعی به اتفاق پسر عموی شهیدش با هم تشیع شدند


ادامه مطلب...

 • ۶۲۴۶بازدید

شهید حسین سنگرگیر- فرمانده واحد دیدبانی

شهید حسین سنگرگیر
  نام پدر : رشید
تاریخ تولد :6-9-1338شمسی
  محل تولد : تهران
   تاریخ شهادت : 30-10-1364شمسی
  سن :26
فرمانده واحد دیدبانی
محل شهادت : جاده ابادان
گلزارشهدا : بهشت زهرا سلام الله علیها
 قطعه27 ردیف 19 شماره1
تهران
ادامه مطلب...

 • ۱۵۸۳بازدید

شهیدسیانکی - علیرضا

  شهید علیرضا سیانکی 

     نام پدر : چراغعلی     

عضویت : بسیجی  

تاریخ تولد :5-3-1326شمسی

محل تولد : ری-تهران

محل خدمت : تدارکات

تاریخ شهادت :11-4-1365شمسی

محل شهادت : مهران  

گلزارشهدا:بهشت زهرا سلام الله علیها

قطعه53  ردیف130  شماره۱۱

تهران

ادامه مطلب...

 • ۱۶۶۸بازدید

شهیدشاکور-عبدالامیر

شهید عبدالامیر شاکور    

نام پدر : عبدالرضا      

عضویت : بسیجی      

تاریخ تولد: 6-7-1345 شمسی        

محل تولد:  اهواز   

محل خدمت :گردان 40 بعثت

تاریخ شهادت : 18-4-1367شمسی

محل شهادت : خرمشهر     

گلزار شهدا:اهواز

خوزستان


ادامه مطلب...

 • ۱۶۶۴بازدید

شهیدشعبانی-داود

شهید داود شعبانی    

  نام پدر : محمود     

عضویت : وظیفه  
تاریخ تولد: 7-4-1348 شمسی  

محل تولد: تهران 

محل خدمت : گردان 40 بعثت

تاریخ شهادت : 10-2-1367 شمسی
محل شهادت:شلمچه
گلزار شهدا: بهشت زهرا (س)

قطعه:40 ردیف:102 شماره مزار:14

تهران

ادامه مطلب...

 • ۱۵۳۴بازدید

شهیدشکری- کمال

شهید کمال شکری    

   نام پدر : احمد     

عضویت :  وظیفه 

تاریخ تولد: 1-1-1345 شمسی

محل خدمت : گردان توپخانه 8 فاطر

تاریخ شهادت : 11-3-1367 شمسی

محل شهادت : دربندیخان 
گلزار شهدا:  امامزاده حمزه(ع)

صفادشت - شهریار 

تهران

ادامه مطلب...

 • ۲۴۶۰بازدید

شهید داور (حسن) شیری - فرمانده گردان 40 بعثت راکت انداز 122 میلیمتری

شهید داور (حسن) شیری 

   نام پدر : قربانعلی 

عضویت : رسمی  

    تاریخ تولد: 15-5-1342 شمسی

محل تولد : تهران

   محل خدمت : فرمانده گردان 40 بعثت

  تاریخ شهادت :  29-10-1365 شمسی  

   محل شهادت : شلمچه   

گلزار شهدا : بهشت زهرا سلام الله علیها

قطعه26 ردیف73 شماره21

تهران

ادامه مطلب...

 • ۲۰۶۴بازدید

شهیدشیرکوند-علی اصغر

شهید علی اصغر شیرکوند   

   نام پدر : محمدمراد  

عضویت : رسمی 

تاریخ تولد: 9-9-1345 شمسی 

محل تولد: تهران - ورامین 

محل خدمت : گردان توپخانه 12 حمزه

تاریخ شهادت :16-2-1366شمسی

محل شهادت : شلمچه  

گلزار شهدا:  امامزاده قاسم 

امرآباد ورامین

تهران


شهید حسین شیرکوند برادر ایشان نیز به شهادت رسیده است

 

ادامه مطلب...

 • ۱۹۴۴بازدید

شهیدشیرکوند -علیرضا

شهید علیرضا شیرکوند

 نام پدر : علی 

عضویت : بسیجی

  تاریخ تولد: 1-9-1345 شمسی

محل تولد: تهران - ورامین 
محل خدمت : گردان توپخانه 40 بعثت

   تاریخ شهادت :10-11-1365شمسی

    محل شهادت : شلمچه   

گلزار شهدا:حسین رضا(ع) 

   ورامین- تهران

ادامه مطلب...

 • ۲۱۹۸بازدید

شهید محمد صادقی - فرمانده گردان 10 امام حسین (ع)-توپخانه 130 میلیمتری

شهید محمد صادقی 

نام پدر : نبی

تاریخ تولد : 12-8-1342شمسی  

محل تولد : تهران

محل خدمت : فرمانده گردان توپخانه 10 امام حسین (ع)

  تاریخ شهادت:24-10-1365شمسی

محل شهادت:شلمچه 

 عملیات :کربلای 5

گلزارشهدا : بهشت زهرا سلام الله علیها

قطعه 27   ردیف:94مکرر شماره5

تهران

برادر ایشان نیز به شهادت رسیده است

ادامه مطلب...

 • ۱۷۸۴بازدید

شهیدصادقی - حمیدرضا

شهید حمیدرضا صادقی   

    نام پدر : ذبیح الله   

عضویت : رسمی

تاریخ تولد: 17-2-1342 شمسی
محل تولد: تهران 
محل خدمت : پدافند
تاریخ شهادت : 14-11-1364 شمسی
محل شهادت : فاو      
گلزار شهدا: بهشت زهرا سلام الله علیها
قطعه:27 ردیف:28 شماره مزار:

تهران

ادامه مطلب...

 • ۱۷۶۶بازدید

شهیدصالحی ابهری- علیرضا

 شهید علیرضا صالحی ابهری   

    نام پدر: رمضانعلی    

عضویت : وظیفه

     تاریخ تولد :1-5-1343 شمسی

محل تولد : تهران

  محل خدمت : دیده بانی

     تاریخ شهادت : 7-2-1365شمسی

    محل شهادت : آبادان     

گلزار شهدا: بهشت زهرا سلام الله علیها

ق53 ر142 ش 3

تهران

ادامه مطلب...

 • ۱۴۵۲بازدید

شهیدصالحی فرد-علی

  شهید علی صالحی فرد   

  نام پدر : حیدر   

عضویت : وظیفه

       تاریخ تولد: 29-6-1347 شمسی     

  محل تولد  : تهران  

     محلخدمت : گردان توپخانه 10 امام حسین(ع)  

تاریخ شهادت :10-11-1365شمسی

    محل شهادت : شلمچه  

گلزار شهدا: واریش

تهران- کن-سولقان 

ادامه مطلب...

 • ۱۸۶۰بازدید

شهیدصداقت شعار -حمدالله

شهید حمدالله صداقت شعار 

نام پدر : قدرت  

عضویت : بسیجی   

تاریخ تولد: 3-9-1316 شمسی 

محل تولد:سراب-آذربایجان شرقی

محل خدمت : مدیریت

تاریخ شهادت : 13-8-1366شمسی  

محل شهادت : جزیره مجنون   

گلزار شهدا: بهشت زهرا سلام الله علیها

قطعه:40 ردیف:19 شماره :13

تهران


سوم آذر ۱۳۱۶، در شهرستان سراب دیده به جهان گشود. پدرش قدرت (فوت۱۳۳۲) کشاورز و آسیابان بود و مادرش منور (فوت۱۳۳۵) نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارگر بستنی‌فروشی بود. سال ۱۳۵۴ ازدواج کرد و صاحب چهار پسر و سه دختر شد. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. سیزدهم آبان ۱۳۶۶، با سمت راننده واحد تدارکات در جزیره مجنون عراق دچار سانحه رانندگی شد و بر اثر واژگون شدن خودرو به شهادت رسید. مزار وی در بهشت‌زهرای شهرستان تهران واقع است. او را فتح الله نیز می نامیدند.

ادامه مطلب...

 • ۲۸۳۸بازدید

شهیدصمدی زینجناب- ناصر

 شهید ناصر صمدی زینجناب

نام پدر : حسین قلی

عضویت : وظیفه 

تاریخ تولد: 10-8-1345 شمسی

محل تولد : آذربایجان شرقی-تبریز

 محل خدمت :گردان توپخانه 15 قائم (عج)

تاریخ شهادت : 22-2-1364شمسی 

محل شهادت : جزیره مجنون  

گلزار شهدا: زینجناب 

آذربایجان شرقی - تبریز

ادامه مطلب...

 • ۱۶۵۴بازدید

شهیدعباسیان- عیسی

شهید عیسی عباسیان 

     نام پدر : عباس      

عضویت : بسیجی

تاریخ تولد :1-1-1347شمسی

محل تولد: سبزوار-خراسان رضوی

محل خدمت :گردان توپخانه 15 قائم(عج)

تاریخ شهادت : 1-3-1367 شمسی    

محل شهادت : پاسگاه زید      

          گلزار شهدا : روستای واریش گاچ- ششتمد 

                          سبزوار-خراسان رضوی


ادامه مطلب...

 • ۲۰۸۲بازدید

شهیدعباسعلی شمیرانی- حسن

شهید حسن عباسعلی شمیرانی  

    نام پدر : حسن علی     

عضویت : بسیجی  

 تاریخ تولد: 20-8-1344 شمسی       

    محل تولد: تهران 

     محل خدمت : دیده بانی     

      تاریخ شهادت :13-12-1364شمسی       

  محل شهادت : جزیره مجنون    

گلزار شهدا: بهشت زهرا 

قطعه:53 ردیف:55 شماره مزار:8

تهران

ادامه مطلب...

 • ۱۸۵۷بازدید

شهیدعزیزی-حسن

شهید حسن عزیزی 

  نام پدر : محمدعلی 

 عضویت : رسمی 

    تاریخ تولد: 10-3-1345 شمسی  

محل تولد : تهران

متاهل

    تاریخ شهادت :19-11-1365 شمسی

    محل شهادت : پاسگاه زید    

گلزارشهدا :بهشت زهرا 

 قطعه:29 ردیف:23 شماره مزار:14 

تهران


ادامه مطلب...

 • ۲۰۴۶بازدید

شهیدعسگری-مصطفی

شهید مصطفی عسگری

نام پدر : محمد

عضویت:رسمی

تاریخ تولد :  2-12-1341شمسی

محل تولد:تفرش-مرکزی

تاریخ شهادت:22-1-1366شمسی

محل شهادت: شلمچه

گلزارشهدا : بهشت زهرا سلام الله علیها

ق۲۹ ر۸۱ ش۳   


 

ادامه مطلب...

 • ۱۳۴۲بازدید

شهید عسگری -حسینعلی

شهید حسین علی(اسماعیل) عسگری

  نام پدر : علی 

عضویت : بسیجی

تاریخ تولد:17-3-1334شمسی

محل تولد : تهران

   محل خدمت : گردان 40 بعثت

تاریخ شهادت :18-11-1365شمسی

   محل شهادت : شلمچه    

گلزارشهدا : بهشت زهرا سلام الله 

 قطعه 29  . ردیف  44    . شماره15

تهران

ادامه مطلب...

 • ۱۵۳۰بازدید

شهیدعقیقی قاسم پور(حقیقی) -بهنام

شهید بهنام عقیقی قاسم پور

نام پدر : ابراهیم   

عضویت : وظیفه 

تاریخ تولد :3-8-1348شمسی

محل تولد:کمیجان-مرکزی

تاریخ شهادت : 15-9-1367شمسی  

محل شهادت : انفجارموقعیت نبوی

گلزار شهدا :گورچان 

دهستان خنجین شهرستان کمیجان 

استان مرکزی

ادامه مطلب...

 • ۱۷۳۰بازدید

شهیدعلی محمدی-عیوض

  شهید عیوض علی محمدی     

نام پدر : نصرت الله   

عضویت : وظیفه

   تاریخ تولد :2-4-1346شمسی

محل تولد:زنجان

محل خدمت : گردان 40 بعثت آتشبار 2 دسته 2

 تاریخ شهادت : 21-10-1365شمسی  

 محل شهادت : شلمچه  

گلزار شهدا: رامین -معجزات 

زنجان

ادامه مطلب...

 • ۲۰۱۷بازدید

شهیدعلینقی زاده -رمضان

  شهید رمضان علینقی زاده

   نام پدر : محمود  

عضویت : رسمی 

تاریخ تولد:10-11-1342شمسی

محل تولد:تهران

محل خدمت : دیده بانی

تاریخ شهادت : 12-2-1365شمسی

محل شهادت : آبادان  

گلزارشهدا:بهشت زهرا(س)

ق53 ر146 ش5 

تهران

ادامه مطلب...

 • ۱۶۱۹بازدید

شهیدعلیرضالو -نبی الله

   شهید نبی الله علیرضالو     

      نام پدر : حسین      

عضویت : پاسدار وظیفه 

تاریخ تولد:6-3-1346شمسی

محل تولد:مرکزی-ساوه 

محل خدمت : گردان توپخانه 12 حمزه

تاریخ شهادت : 3-2-1366شمسی

محل شهادت : جزیره مجنون   

گلزار شهدا : امام زاده عقیل

اسلامشهر-تهران

ادامه مطلب...

 • ۱۷۷۴بازدید

شهیدعلیزاده -منصور

  شهید منصور علیزاده

      نام پدر : میرزا حسن   

عضویت : پاسدار 

تاریختولد:19-6-1339شمسی

محل تولد:آذربایجان شرقی-میانه

تاریخ شهادت : 30-11-1364شمسی

محل شهادت : آبادان

گلزار شهدا :امام زاده عقیل 

اسلامشهر-تهران

ادامه مطلب...

 • ۱۹۴۴بازدید

شهیدغلامی فشارکی- محمدحسین

     شهید محمدحسین غلامی فشارکی      

         نام پدر : محمدرضا          

عضویت : وظیفه   

 تاریخ تولد :25-10-1345شمسی 

محل تولد:تهران-ری-کهریزک

  محل خدمت :گردان توپخانه 15 قائم (عج)

تاریخ شهادت : 20-10-1365شمسی  

   محل شهادت : شلمچه   

گلزار شهدا: امامزاده عباس

 اسلامشهر-تهران

ادامه مطلب...

 • ۱۴۳۱بازدید

شهیدغلامی-قنبر

         شهید قنبر غلامی       

          نام پدر : ابوالفضل         

عضویت :وظیفه

تاریخ تولد:10-4-1342شمسی

محل تولد:ویار-قزوین

محل خدمت : تدارکات

تاریخ شهادت : 25-9-1366شمسی 

محل شهادت :  جاده اهواز اندیمشک

گلزارشهدا:ویار

قزوین

ادامه مطلب...

 • ۱۹۲۷بازدید

شهیدفراست-حسنعلی

شهید حسنعلی فراست

نام پدر:روح الله

عضویت :بسیجی

تاریخ تولد 1-6-1339شمسی

محل تولد :محلات-مرکزی

محل خدمت :گردان40بعثت

تاریخ شهادت :18-4-1367شمسی

محل شهادت :خرمشهر-بیت المقدس

گلزارشهدا:بهشت زهرا سلام الله علیها

ق40 ر18  ش15

تهران

ادامه مطلب...

 • ۲۹۱۵بازدید

شهیدفرجی -کامران

  

 شهید کامران فرجی   

    نام پدر : مسیب     

عضویت : پاسدار 

تاریخ تولد:3-3-1344شمسی

محل تولد:چکن-هشترود-آذربایجان شرقی

محل خدمت :مخابرات

تاریخ شهادت :4-4-1364 شمسی 

محل شهادت : جزیره مجنون  

گلزار شهدا : وادی رحمت

تبریز-آذربایجان شرقی

ادامه مطلب...

 • ۱۶۶۰بازدید

شهیدفروزنده- نیازخان

    شهید نیازخان فروزنده  

      نام پدر : علی جان      

عضویت : بسیجی  

  تاریخ تولد:2-7-1308شمسی 

محل تولد :شیراز-فارس

  محل خدمت : تدارکات

   تاریخ شهادت : 4-5-1366شمسی

     محل شهادت : کرخه    

 گلزار شهدا: بهشت زهرا(س) 

ق 53 ر134 ش10

تهران

ادامه مطلب...

 • ۱۶۳۲بازدید

شهیدفلاح -علی اکبر

   شهید علی اکبر فلاح

    نام پدر : اسدالله    

عضویت : بسیجی 

تاریخ تولد:1-2-1313شمسی

محل تولد : کاشان -اصفهان

تاریخ شهادت : 18-4-1367شمسی

محل شهادت : خرمشهر  

گلزارشهدا : بهشت زهرا(س)

قطعه۲۸ ردیف۱۸ شماره۱۷

تهران

ادامه مطلب...

 • ۱۳۷۹بازدید

شهیدفلاح لیائی-علیرضا

   شهید علیرضا فلاح لیائی

    نام پدر : قربان   

عضویت : وظیفه 

تاریخ تولد:20-10-1346شمسی

محل تولد : بوئین زهرا

تاریخ شهادت : 5-10-1365شمسی  

محل شهادت : شلمچه    

گلزار شهدا :روستای لیا 

 بوئین زهرا-قزوین

ادامه مطلب...

 • ۱۸۸۲بازدید

شهیدفمی تفرشی-حمید

 شهید حمید فمی تفرشی

         نام پدر : تقی         

عضویت : وظیفه

تاریخ تولد 1346/4/26 شمسی  

محل تولد : تهران

محل خدمت : گردان توپخانه 15 قائم(عج)

تاریخ شهادت : 1365/10/19 شمسی 

محل شهادت :شلمچه     

گلزارشهدا:بهشت زهرا(س)

قطعه 53 ردیف 11 شماره 9

تهرانچهارم تیر ۱۳۴۶، در تهران چشم به جهان گشود. پدرش تقی، تحصیلدار شرکت بود و مادرش،جمیله نام داشت. تا دوم متوسطه در رشته علوم تجربی درس خواند. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. دوم دی ۱۳۶۵، در شلمچه بر اثر بمباران هوایی شهید شد. مزار او در بهشت زهرای تهران واقع است.

ادامه مطلب...

 • ۱۸۰۸بازدید

شهیدفیروزپور-کیومرث

 شهید کیومرث فیروزپور

      نام پدر : محمدعلی      

عضویت : وظیفه 

تاریخ تولد :25-4-1344شمسی

محل تولد:تنکابن-مازندران

محل خدمت :گردان توپخانه 15 قائم (عج)

تاریخ شهادت : 16-3-1365شمسی

محل شهادت : آبادان  

گلزار شهدا: تنکابن 
مازندران

ادامه مطلب...

 • ۱۹۳۷بازدید

شهیدقاسم کاظمی-جواد

  شهید جواد قاسم کاظمی   

     نام پدر: فیض الله    

عضویت : رسمی 

تاریخ تولد :15-6-1342شمسی

محل تولد : دماوند-تهران

محل خدمت : نیروی انسانی

تاریخ شهادت : 5-10-1365شمسی

      محل شهادت : شلمچه 

عملیات کربلای4  

گلزارشهدا : امامزاده قاسم

 دماوند -تهران

ادامه مطلب...

 • ۱۳۶۸بازدید

شهیدقاسمی-احمد

شهید احمد قاسمی   

نام پدر : قاسم  

عضویت : بسیجی  

تاریخ تولد : 1-9-1345شمسی

محل تولد:تهران - ری  

محل خدمت : بهداری

تاریخ شهادت : 8-9-1366شمسی

محل شهادت : شلمچه    

گلزار شهدا : بهشت زهرا سلام الله علیها

قـطعـه۲۹ ردیـف۵۳  شـماره ۱۷

تهران

ادامه مطلب...

 • ۱۹۳۲بازدید

شهیدقلندری- محمدرضا

شهید محمدرضا قلندری  

   نام پدر: قدرت الله    

عضویت : بسیجی  

تاریخ تولد:1-10-1347شمسی

محل تولد:تهران-شمیرانات-تجریش

محل خدمت : دیده بانی

تاریخ شهادت : 26-11-1364شمسی

محل شهادت : جزیره مجنون 

نحوه شهادت : اصابت تیر مستقیم تانک به دکل دیده بانی 

گلزارشهدا : امامزاده علی اکبر  چیذر

تهران

ادامه مطلب...

 • ۱۷۳۵بازدید

شهیدقمی-علی اصغر

 شهید علی اصغر قمی   

     نام پدر : حسن      

عضویت : وظیفه

تاریخ تولد:1345-7-28شمسی

محل تولد:تهران-شهریار

محل خدمت :گردان 40 بعثت

تاریخ شهادت : 15-3-1367شمسی

محل شهادت : شیخ سله 

گلزارشهدا:امامزاده علی اصغر  

تهران-رباط کریم


ادامه مطلب...

 • ۱۹۰۴بازدید

شهیدقهرمانی-اسدالله

  شهید اسدالله قهرمانی   

      نام پدر : محمد       

عضویت : پاسدار

تاریخ تولد:28-9-1346شمسی

محل تولد:آذربایجان شرقی-میانه-ترکمانچای

   محل خدمت :گردان توپخانه 15 قائم(عج) آتشبار2

  تاریخ شهادت : 29-2-1366شمسی

    محل شهادت : شلمچه  

 گلزارشهدا: امامزاده عقیل 

اسلامشهر  -تهران

رجعت پیکر:1382

ادامه مطلب...

 • ۲۰۱۳بازدید

شهیدکاظمی منش-حسین

شهید حسین کاظمی منش 

نام پدر  : غلامعلی  

عضویت : وظیفه 

تاریخ تولد: 5-4-1348شمسی

محل تولد:قم

محل خدمت :گردان 40 بعثت

تاریخ شهادت :10-3-1367شمسی

محل شهادت : شلمچه   

گلزار شهدا: علی ابن جعفر

قم

ادامه مطلب...

 • ۳۸۰۷بازدید

شهید حسین کابلی - فرمانده عملیات گروه

  شهید حسین کابلی 
  نام پدر: محمد
 عضویت : رسمی
  فرمانده عملیات 
تاریخ تولد : 9-2-1343شمسی
محل تولد : تهران
تاریخ شهادت : 29-10-1365شمسی
 سن: 22
محل شهادت: شلمچه 
کربلای 5
گلزارشهدا : بهشت زهرا(س)
قطعه :26 ردیف74 شماره21
تهران

ادامه مطلب...

 • ۱۸۶۶بازدید

شهیدکتی-محرمعلی

شهید محرمعلی کتی  

   نام پدر : حمزه    

عضویت :وظیفه  

تـاریخ تـولـد :30-11-1347شمسی

محل تولد:تهران-ورامین

محل خدمت : نیروی انسانی   

تاریخ شهادت :11-4-1367شمسی 

محل شهادت : شلمچه  

گلزار شهدا: خیرآباد

تهران-ورامین

ادامه مطلب...

 • ۱۴۰۲بازدید

شهیدکریمی - محمد

شهید محمد کریمی 

   نام پدر : کاظم        

عضویت : وظیفه    

تاریخ تولد:1-3-1346شمسی  

محل تولد: قزوین-تاکستان

محل خدمت : گردان توپخانه15 قائم(عج)

تاریخ شهادت :1-3-1367شمسی  

محل شهادت : خرمشهر   

گلزار شهدا: تاکستان

قزوین

ادامه مطلب...

 • ۱۲۸۵بازدید

شهیدکریمی-نادر

شهید نادر کریمی

       نام پدر : اکبر           

عضویت : وظیفه  

تاریخ تولد :27-12-1346شمسی 

محل تولد : تهران

محل خدمت : بهداری

تاریخ شهادت :21-7-1366شمسی 

محل شهادت : شلمچه  

گلزارشهدا: بهشت زهرا(س) 

قطعه29 ردیف120 شماره1

تهران

ادامه مطلب...

 • ۳۰۶۵بازدید

شهید حبیب الله کریمی - فرمانده گروه توپخانه 63 خاتم الانبیاء(ص)

شهید حبیب الله کریمی ده بهی

نام پدر : اسماعیل

عضویت :رسمی

تاریخ تولد: 7-12-1336شمسی

محل تولد :خوزستان-آبادان

 تاریخ شهادت : 22-1-1366شمسی

محل شهادت: خرمشهر

گلزار شهدا : دارالرحمه

قطعه 8 ردیف9شماره 4

فارس-شیراز

ادامه مطلب...

 • ۱۶۳۸بازدید

شهیدکلانتری-همایون

شهید همایون کلانتری     

   نام پدر : محمد      

عضویت : بسیجی  

تاریخ تولد: 26-8-1341شمسی  

محل تولد : تهران

محل خدمت :گردان 40 بعثت    

تاریخ شهادت : 6-3-1367شمسی  

محل شهادت : دربندیخان   

گلزارشهدا:بهشت زهرا(س) 

قطعه29 ردیف158 شماره15

تهران


برادر ایشان نیز به شهادت رسیده است

ادامه مطلب...

 • ۲۳۱۸بازدید

شهیدکیان -مطلب

شهید مطلب کیان 

     نام پدر : صفر       

عضویت : بسیجی  

تاریخ تولد:6-4-1332شمسی

محل تولد:طالقان-البرز

محل خدمت : مخابرات

تاریخ شهادت : 22-1-1366شمسی     

محل شهادت : شلمچه  

گلزارشهدا: بهشت زهرا(س)

 قطعه29 ردیف91 شماره18

تهران

ادامه مطلب...

 • ۱۹۴۲بازدید

شهیدلنگری -رضا قلی

شهید رضا قلی لنگری 

   نام پدر : براتعلی    

عضویت : وظیفه  

تاریخ تولد: 1-1-1348شمسی

محل تولد:بجنورد-خراسان شمالی

محل خدمت :گردان توپخانه 12 حمزه

تاریخ شهادت :17-5-1367شمسی 

محل شهادت : شلمچه  

گلزار شهدا: انصارالحسین قطعه 2

خراسان شمالی-بجنورد

ادامه مطلب...

 • ۱۵۱۹بازدید

شهیدماهی-علی

  شهید علی ماهی     

 نام پدر: ابوطالب

عضویت : بسیجی 

تاریخ تولد : 15-6-1347شمسی

محل تولد: تهران-ری

محل خدمت : آبرسانی

تاریخ شهادت : 31-4-1367شمسی 

محل شهادت : شلمچه    

گلزارشهدا :بهشت زهرا (س) 
قطعه 40 ردیف132 شماره10
تهران

ادامه مطلب...

 • ۱۷۸۰بازدید

شهیدمبارکی آغمیونی-مهدی

شهید مهدی مبارکی آغمیونی 

نام پدر: میکائیل 

عضویت : بسیجی

تاریخ تولد : 1339/1/11شمسی 

محل تولد:آذربایجان شرقی - سراب

محل خدمت : گردان توپخانه 17 امام صادق(ع)

تاریخ شهادت :1367/4/10شمسی 

محل شهادت : شاخ شمیران 

گلزارشهدا: بهشت زهرا (س) 
قطعه26 ردیف24 شماره36
تهران

برادر ایشان شهید اسرافیل مبارکی۱۳۶۱/۰۴/۰۸نیز به شهادت رسیده است

ادامه مطلب...

 • ۱۹۹۹بازدید

شهیدمحمد هاشمی-محمد

شهید محمد محمد هاشمی  

 نام پدر: علی اکبر

عضویت : وظیفه 

تاریخ تولد : 15-1-1345شمسی

محل تولد: تهران

محل خدمت :گردان توپخانه 15 قائم(عج)

تاریخ شهادت : 8-9-1366شمسی 

محل شهادت : شلمچه    

گلزارشهدا: بهشت زهرا (س) 
قطعه29  ردیف129 شماره4
تهران

ادامه مطلب...

 • ۱۵۱۰بازدید

شهیدمحمدی -سید عظیم

شهید سید عظیم محمدی  

  نام پدر : سید سجاد  

عضویت : وظیفه

تاریخ تولد : 1-12-1345شمسی

محل تولد : زنجان

محل خدمت :گردان 40 بعثت

تاریخ شهادت : 28-2-1366شمسی    

محل شهادت : شلمچه      

گلزار شهدا:هزار رود سفلی
زنجان-طارم-اب بر


یکم اسفند ۱۳۴۵‏، در روستای هزاررود از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش سیدسجاد، کشاورز بود و مادرش سیده صغرا نام داشت. تا دوم متوسطه درس خواند. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۶۶‏، در شلمچه بر اثر غرق شدن در آب شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.


https://s18.picofile.com/file/8439173426/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C.jpg

 • ۱۶۸۹بازدید

شهیدمرادمند ضیابری-حاجی اکبر

شهید حاج اکبر مرادمند ضیابری

نام پدر:رضا

عضویت:بسیجی

تاریخ تولد : 6-2-1296شمسی

محل تولد:گیلان - صومعه سرا

                 محل خدمت : دژبانی               

سن: 69 

تاریخ شهادت:5-8-1365شمسی

محل شهادت: اهواز 

گلزارشهدا : بهشت زهرا(س)     

قطعه53 ردیف83 شماره 13
تهران
ادامه مطلب...

 • ۱۷۳۰بازدید

شهیدمشاق طلوعی-عزیز

شهید عزیز مشاق طلوعی
     نام پدر : محمد علی   
عضویت : وظیفه
تاریخ تولد :28-2-1346شمسی
محل تولد: تهران
   محل خدمت : دیده بانی
    تاریخ شهادت : 3-12-1366شمسی
   محل شهادت : سرسوروان   
 گلزارشهدا :بهشت زهرا(س)
 قطعه40  ردیف:36  شماره مزار:18  
تهران

ادامه مطلب...

 • ۱۷۴۵بازدید

شهیدمعصوم نیا-عسگری

شهید عسگری معصوم نیا  

   نام پدر : علی اکبر 

عضویت : وظیفه

تاریخ تولد : 10-3-1345شمسی 

محل تولد: مازندران-بابل

 محل خدمت : گردان پدافند

تاریخ شهادت : 25-11-1364شمسی

محل شهادت : آبادان     

 گلزار شهدا: پایین بیشه سر

مازندران - بابل-فیضیه

ادامه مطلب...

 • ۱۵۶۱بازدید

شهیدمعموری-مهدی

شهید مهدی معموری  

  نام پدر  : رضا 

عضویت : وظیفه

 تاریخ تولد : 1347/3/7شمسی 

محل تولد:خراسان شمالی-جاجرم-گرمه

 محل خدمت : گردان 40 بعثت آتشبار یک

   تاریخ شهادت : 1366/12/28 شمسی

    محل شهادت : حلبچه 

گلزارشهدا: امام زاده جاجرم
  جاجرم -خراسان شمالی 
 
ادامه مطلب...

 • ۲۰۳۴بازدید

شهیدمعینی خواه - عباس

 شهید عباس معینی خواه  

       نام پدر : تقی       

 عضویت : بسیجی  

   تاریخ تولد : 20-10-1349شمسی

محل تولد: تهران - ری

   محل خدمت :گردان 40 بعثت 

سن:16سال   

تاریخ شهادت :23-10-1365شمسی 

    محل شهادت : شلمچه    

  عملیات : کربلای 5

گلزارشهدا:بهشت زهرا سلام الله علیها

ق53 ر۱۸ ش16

تهران

ادامه مطلب...

 • ۲۱۸۰بازدید

شهیدمهدوی-محمد رضا

شهید محمد رضا مهدوی 

نام پدر : عباس 

  عضویت : وظیفه

  تاریخ تولد :1345/9/9 شمسی

محل تولد: تهران

محل خدمت : دیده بانی

  سن : 22      

  تاریخ شهادت : 1367/3/4شمسی

   محل شهادت : شلمچه

تاریخ رجعت پیکر:  12-9-1381شمسی

 گلزارشهدا: بهشت زهرا سلام الله علیها

قطعه 50 ردیف 52 شماره23

تهران

ادامه مطلب...

 • ۱۷۵۸بازدید

شهیدمهرآبادی - بهرام

شهید بهرام مهرآبادی   

   نام پدر : علی  

 عضویت : وظیفه  

      تاریخ تولد : 1341/11/10شمسی 

محل تولد:سبزوار-خراسان رضوی

   محل خدمت : گردان 40 بعثت   

  تاریخ شهادت : 1363/12/22شمسی

    محل شهادت :جزیره مجنون  

 عملیات : بدر     

  گلزار شهدا : بهشت زهرا سلام الله علیها

 قطعه 27 ردیف121 شماره 9

تهران

ادامه مطلب...

 • ۱۶۳۲بازدید

شهیدمومنی - جمشید

شهید جمشید مومنی 

 نام پدر : صفدر 

عضویت : وظیفه

تاریخ تولد : 27-6-1346شمسی

محل تولد: خوزستان - خرمشهر

محل خدمت : دیده بانی

تاریخ شهادت : 24-11-1365شمسی 

محل شهادت : شلمچه   

گلزار شهدا : خمین

استان مرکزی

ادامه مطلب...

 • ۲۲۱۳بازدید

شهیدمیرزاآقایی -غلامرضا

شهید غلامرضا میرزا آقائی

نام پدر  : علی 

عضویت : رسمی

تاریخ تولد : 11-1-1339شمسی

محل تولد:تهران-دماوند

محل خدمت : بهداری

تاریخ شهادت : 30-11-1364شمسی

محل شهادت : آبادان

گلزارشهدا: سربندان

دماوند-ابرشیوه

ادامه مطلب...

 • ۱۴۱۳بازدید

شهیدمیری-محمد تقی

شهید محمدتقی میری 

نام پدر : احمد  

عضویت : بسیجی

تاریخ تولد: 24-1-1333شمسی

محل تولد : تهران

محل خدمت : 15 قائم (عج) 

تاریخ شهادت : 27-4-1367شمسی 

محل شهادت : شلمچه   

گلزارشهدا :بهشت زهرا سلام الله علیها

قطعه28  ردیف25  شماره6

تهران

ادامه مطلب...

 • ۱۵۹۶بازدید

شهیدنصرالهی-محمد حسن

شهید محمد حسن نصرالهی   

نام پدر : عبدالله 

عضویت : وظیفه

تاریخ تولد:3-1-1347شمسی 

محل تولد: بیهود-قائنات-خراسان جنوبی

محل خدمت : پدافند  

تاریخ شهادت : 28-4-1367شمسی     

محل شهادت : شاخ شمیران       

گلزارشهدا : بیهود

خراسان جنوبی -قائنات-پیشکوه

ادامه مطلب...

 • ۱۴۶۰بازدید

شهیدنظری-رسول

   شهید رسول نظری     

نام پدر : مطلب

عضویت : وظیفه

تاریخ تولد:2-6-1348شمسی 

محل تولد:زنجان-ایجرود-زرین آباد

محل خدمت : پدافند     

تاریخ شهادت : 31-4-1367شمسی    

محل شهادت : جاده خرمشهر      

گلزار شهدا :زرین اباد

 زنجان

ادامه مطلب...

 • ۱۷۸۰بازدید

شهیدنورایی-مرتضی

شهید مرتضی نورایی 

          نام پدر : محمدرضا          

عضویت : بسیجی 

تاریخ تولد:1344/10/10شمسی 

محل تولد : تهران

محل خدمت : بهداری

  تاریخ شهادت :1366/12/28شمسی  

   محل شهادت : شاخ شمیران 

   گلزارشهدا :بهشت زهرا(س) 

قطعه40 ردیف15 شماره22

تهران

ادامه مطلب...

 • ۱۴۶۵بازدید

شهیدنوروزی-مهرداد

 شهید مهرداد نوروزی  

    نام پدر : ایرج

  عضویت : وظیفه 

تاریخ تولد: 15-4-1349 شمسی 

محل تولد : تهران

محل خدمت : مخابرات  

 تاریخ شهادت :21-8-1367شمسی

   محل شهادت : جاده اهواز   

 گلزارشهدا:بهشت زهرا(س)
 قطعه:40 ردیف:112 شماره مزار:11 
تهران
ادامه مطلب...

 • ۱۹۶۶بازدید

شهیدهادی پور کلدره-حبیب الله

شهید حبیب الله هادی پور کلدره  

      نام پدر : رحمت علی          

عضویت : بسیجی

تاریخ تولد:2-8-1331شمسی 

محل تولد:روستای کلدره شهرستان رودسر

  تاریخ شهادت : 16-4-1365شمسی

    محل شهادت : مهران

گلزارشهدا: بهشت زهرا

قطعه53 ردیف 139 شماره 13

تهران

ادامه مطلب...

 • ۳۱۶۰بازدید

شهیدهاشمی-ابوالفضل

 شهید ابوالفضل هاشمی 

  نام پدر : براتعلی 

عضویت : وظیفه

  تاریخ تولد: 14-9-1342 شمسی 

محل تولد: قزوین - آوج

   محل خدمت : خدمات 

تاریخ شهادت : 6-11-1365شمسی   

        محل شهادت : شلمچه    

گلزارشهدا: توآباد 

قزوین - بوئین زهرا

ادامه مطلب...

 • ۲۴۴۷بازدید

شهیدهماتاش-فرید

  شهید فرید هماتاش  

   نام پدر : مرتضی   

عضویت : وظیفه 

تاریخ تولد:18-6-1347شمسی

محل تولد : تهران

   محل خدمت : مخابرات

تاریخ شهادت : 22-1-1366شمسی

   محل شهادت : پاسگاه زید 

گلزارشهدا: بهشت زهرا سلام الله علیها


قطعه29  ردیف94  ردیف4

تهران

ادامه مطلب...

 • ۲۳۹۴بازدید

شهیدیزدانی طالشی-اکبر

شهید اکبر یزدانی طالشی 

   نام پدر  : علی اصغر   

عضویت : بسیجی

تاریخ تولد: 4-12-1336شمسی

محل تولد: مازندران-جویبار

متاهل 

   تاریخ شهادت : 17-2-1365شمسی

سن:19سال

 محل شهادت : فاو  

گلزارشهدا: پهناب- جویبار

مازندران- قائم شهر

ادامه مطلب...

 • ۲۳۷۵بازدید

شهیدیوسف نژادیان-سالم

  شهید سالم یوسف نژادیان    

     نام پدر : اسحاق   

عضویت : وظیفه

تاریخ تولد :7-7-1345شمسی

محل تولد:خوزستان-خرمشهر

محل خدمت :گردان توپخانه 12 حمزه

تاریخ شهادت : 17-5-1367شمسی

سن:22سال   

محل شهادت : شلمچه     

گلزارشهدا:امام زاده علی ابن جعفر(ع)

قم

ادامه مطلب...