شهید مصطفی آقاجانی   

 نام پدر : خلیل الله  

  عضویت : وظیفه 

تاریخ تولد: 9-4-1346 شمسی
محل تولد: تهران
   محل خدمت :گردان توپخانه 15 قائم(عج)

  تاریخ شهادت : 30-10-1365شمسی

     محل شهادت : جاده اهواز   

گلزارشهدا:بهشت زهرا (س)

قطعه:29 ردیف:11 شماره مزار:3 

تهران
http://s6.picofile.com/file/8377129634/6.jpg

http://s7.picofile.com/file/8377129618/7.jpg

http://s7.picofile.com/file/8377129592/8.jpg