شهیدمحمدرضا ابراهیمی
نام پدر: حسین
تاریخ تولد: 24-7-1350 شمسی
محل تولد: تهران
تاریخ شهادت : 10-5-1367 شمسی
محل شهادت : مریوان
  نام گلزار:بهشت زهرا (س)
قطعه:40 ردیف:60 شماره مزار:10
تهران