یادواره شهدا ، جانبازان ، آزادگان و رزمندگان

۳۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کاتیوشا» ثبت شده است

 • ۴۵۸۱بازدید

مجموعه عکس شهدا و رزمندگان گردان کاتیوشا

ادامه مطلب...

 • ۱۷۰۷بازدید

شهیدابراهیمی- علی

شهید علی ابراهیمی

 نام پدر : محمدرضا

عضویت : بسیجی

 تاریخ تولد:20-8-1348شمسی

محل تولد :تهران-ری

   محل خدمت :گردان 40 بعثت

سن:17سال

تاریخ شهادت : 23-10-1365شمسی

   محل شهادت : شلمچه  

گلزارشهدا:بهشت زهرا(س)

ق53 ر23 ش12

ادامه مطلب...

 • ۱۷۲۲بازدید

شهیدابراهیمی فنا -رحیم

ادامه مطلب...

 • ۱۹۷۹بازدید

شهیداسکندری -محمد حسن

  شهید محمدحسن اسکندری

نام پدر : محرم 

      عضویت : وظیفه      

تاریخ تولد: 30-11-1343 شمسی
محل تولد: لرستان - الیگودرز
 محل خدمت :گردان 40 بعثت
تاریخ شهادت : 18-4-1367 شمسی
محل شهادت : خرمشهر 
گلزار شهدا: اکبرعلی 
لرستان - الیگودرز
ادامه مطلب...

 • ۱۶۸۷بازدید

شهیدافشار مطلق- علی اکبر

شهید علی اکبر افشار مطلق  

   نام پدر : هاشم      

عضویت : بسیجی 

تاریخ تولد: 28-12-1337 شمسی
محل تولد: قزوین
   محل خدمت :گردان  40 بعثت

  تاریخ شهادت : 20-10-1365شمسی

 محل شهادت : شلمچه  

گلزارشهدا:بهشت زهرا(س)

قطعه:53 ردیف:7 شماره مزار:11 

 تهران

ادامه مطلب...

 • ۱۸۵۲بازدید

شهیدالتج-حضرت قلی

شهید حضرت قلی التج       

           نام پدر : زلفعلی           

عضویت : بسیجی  

تاریخ تولد: 5-12-1341 شمسی
محل تولد: مازندران - چالوس
    محل خدمت :گردان 40 بعثت

  تاریخ شهادت :18-11-1365شمسی 

    محل شهادت : پاسگاه زید   

گلزار شهدا:دیمو 

مازندران – چالوس

ادامه مطلب...

 • ۱۹۲۷بازدید

شهیدبابتراش-رضا

   شهید رضا بابتراش

        نام پدر : قیطران 

     عضویت : بسیجی

تاریخ تولد: 21-8-1336 شمسی

محل تولد:هشترود-آذربایجان شرقی

    محل خدمت :گردان راکت انداز 40 بعثت

  تاریخ شهادت : 23-3-1367شمسی

    محل شهادت : شلمچه  

گلزارشهدا:بزوجیق 
آذربایجان شرقی - هشترود
ادامه مطلب...

 • ۱۷۸۲بازدید

شهیدبخشی یل آبادی-رجبعلی

شهید رجبعلی بخشی یل آبادی

      نام پدر : رحیم 

  عضویت : وظیفه

 تاریخ تولد: 10-9-1346 شمسی

محل تولد: قزوین

     محل خدمت : گردان 40 بعثت

  تاریخ شهادت:8-12-1366شمسی

    محل شهادت : شلمچه   

گلزار شهدا:یل آباد

 قزوین

 

ادامه مطلب...

 • ۱۷۴۵بازدید

شهیدجاپلقی- فضل الله

شهید فضل الله جاپلقی  

    نام پدر : فتح الله      

عضویت : وظیفه  

تاریخ تولد: 16-4-1343 شمسی

محل تولد:الیگودرز - لرستان

محل خدمت :گردان 40 بعثت

تاریخ شهادت : 11-2-1367شمسی

محل شهادت : شلمچه  

گلزار شهدا : ده نصیر 

الیگودرز - لرستان

 

ادامه مطلب...

 • ۱۸۴۲بازدید

شهیدجعفریحیی-علیرضا

شهید علیرضا جعفر یحیی
نام پدر : امیر    
عضویت : وظیفه
تاریخ تولد: 20-1-1346شمسی
محل تولد: تهران
محل خدمت : گردان 40 بعثت آتشبار دو  دسته یک
تاریخ شهادت : 5-10-1365شمسی
محل شهادت : شلمچه    
گلزارشهدا:بهشت زهرا سلام الله علیها
قطعه:53 ردیف:59 شماره مزار:14
تهران

ادامه مطلب...

 • ۱۶۵۸بازدید

شهیدجعفری خاصه لر- حسن

شهید حسن جعفری خاصه لر
نام پدر: عبدالحسین
عضویت : وظیفه
تاریخ تولد: 23-12-1341 شمسی
محل تولد: آذربایجان شرقی - اسکو 
محل خدمت : گردان 40بعثت
تاریخ شهادت : 13-3-1365 شمسی
محل شهادت : مهران 
گلزار شهدا: وادی رحمت 
آذربایجان شرقی - تبریز
ادامه مطلب...

 • ۲۰۲۰بازدید

شهیدجعفری خانقاه -سیاوش

شهید سیاوش جعفری خانقاه
نام پدر : تقی
عضویت : بسیجی
تاریخ تولد: 20-7-1349 شمسی
محل تولد: تهران
محل خدمت :گردان 40 بعثت
تاریخ شهادت : 23-10-1365شمسی
محل شهادت : شلمچه    
سن:16
گلزار شهدا: بهشت زهراسلام الله علیها
قطعه:53 ردیف:26 شماره مزار:8مکرر
تهران

ادامه مطلب...

 • ۲۰۶۹بازدید

شهیدحاتمی-ابراهیم

شهید ابراهیم حاتمی
نام پدر : محمد    
عضویت : وظیفه
تاریخ تولد: 5-2-1345 شمسی
محل تولد: تهران
متاهل
محل خدمت:گردان40بعثت آتشبار2 دسته2
تاریخ شهادت : 5-10-1365شمسی
محل شهادت : شلمچه
گلزار شهدا:  یافت آباد
 اسلامشهر _ تهران
 


ادامه مطلب...

 • ۱۷۵۱بازدید

شهیدحبیبی -عباس

شهید عباس حبیبی  

         نام پدر : اسدالله         

عضویت : بسیجی

تاریخ تولد: 15-3-1341 شمسی
محل تولد: تهران - ری

محل خدمت :گردان 40 بعثت

تاریخ شهادت : 4-3-1367شمسی

محل شهادت : شلمچه   

گلزار شهدا :  بهشت زهرا سلام الله علیها

قطعه:29 ردیف:51 شماره مزار:16

تهران


ادامه مطلب...

 • ۱۹۷۹بازدید

شهیدحسن زاده چهل بازه- پرویز

شهید پرویز حسن زاده چهل بازه 

نام پدر : یدالله      

عضویت : بسیجی 

تاریخ تولد: 9-4-1344 شمسی

محل تولد: خراسان رضوی - قوچان
محل خدمت :گردان 40 بعثت

تاریخ شهادت : 6-1-1367شمسی

محل شهادت : فاو   

گلزار شهدا : بهشت زینب 

چناران –خراسان رضوی

ادامه مطلب...

 • ۱۸۳۶بازدید

شهیدرضایی صدرآبادی-کاظم

   شهید کاظم رضایی صدرآبادی  

    نام پدر : علی بمان 

عضویت : رسمی 

تاریخ تولد: 2-3-1343 شمسی
محل تولد: یزد  
محل خدمت : گردان راکت انداز40 بعثت

  تاریخ شهادت :10-11-1365شمسی 

   محل شهادت : شلمچه      

گلزار شهدا: بهشت زهرا سلام الله علیها

 قطعه:29 ردیف:50 شماره مزار:16

تهران 

ادامه مطلب...

 • ۲۰۳۹بازدید

شهیدزاهدی-سید رضا

         شهید سیدرضا زاهدی         

         نام پدر : سیدعلی          

عضویت : بسیجی   

تاریخ تولد: 30-3-1338 شمسی
محل تولد: تهران

تاریخ شهادت : 16-4-1365 شمسی

محل شهادت : مهران  
گلزار شهدا : بهشت زهرا سلام الله علیها

قطعه:53 ردیف:117 شماره مزار:10

ادامه مطلب...

 • ۱۶۶۲بازدید

شهیدشاکور-عبدالامیر

شهید عبدالامیر شاکور    

نام پدر : عبدالرضا      

عضویت : بسیجی      

تاریخ تولد: 6-7-1345 شمسی        

محل تولد:  اهواز   

محل خدمت :گردان 40 بعثت

تاریخ شهادت : 18-4-1367شمسی

محل شهادت : خرمشهر     

گلزار شهدا:اهواز

خوزستان


ادامه مطلب...

 • ۱۶۵۷بازدید

شهیدشعبانی-داود

شهید داود شعبانی    

  نام پدر : محمود     

عضویت : وظیفه  
تاریخ تولد: 7-4-1348 شمسی  

محل تولد: تهران 

محل خدمت : گردان 40 بعثت

تاریخ شهادت : 10-2-1367 شمسی
محل شهادت:شلمچه
گلزار شهدا: بهشت زهرا (س)

قطعه:40 ردیف:102 شماره مزار:14

تهران

ادامه مطلب...

 • ۲۴۵۳بازدید

شهید داور (حسن) شیری - فرمانده گردان 40 بعثت راکت انداز 122 میلیمتری

شهید داور (حسن) شیری 

   نام پدر : قربانعلی 

عضویت : رسمی  

    تاریخ تولد: 15-5-1342 شمسی

محل تولد : تهران

   محل خدمت : فرمانده گردان 40 بعثت

  تاریخ شهادت :  29-10-1365 شمسی  

   محل شهادت : شلمچه   

گلزار شهدا : بهشت زهرا سلام الله علیها

قطعه26 ردیف73 شماره21

تهران

ادامه مطلب...

 • ۱۹۴۰بازدید

شهیدشیرکوند -علیرضا

شهید علیرضا شیرکوند

 نام پدر : علی 

عضویت : بسیجی

  تاریخ تولد: 1-9-1345 شمسی

محل تولد: تهران - ورامین 
محل خدمت : گردان توپخانه 40 بعثت

   تاریخ شهادت :10-11-1365شمسی

    محل شهادت : شلمچه   

گلزار شهدا:حسین رضا(ع) 

   ورامین- تهران

ادامه مطلب...

 • ۱۳۳۷بازدید

شهید عسگری -حسینعلی

شهید حسین علی(اسماعیل) عسگری

  نام پدر : علی 

عضویت : بسیجی

تاریخ تولد:17-3-1334شمسی

محل تولد : تهران

   محل خدمت : گردان 40 بعثت

تاریخ شهادت :18-11-1365شمسی

   محل شهادت : شلمچه    

گلزارشهدا : بهشت زهرا سلام الله 

 قطعه 29  . ردیف  44    . شماره15

تهران

ادامه مطلب...

 • ۱۷۲۵بازدید

شهیدعلی محمدی-عیوض

  شهید عیوض علی محمدی     

نام پدر : نصرت الله   

عضویت : وظیفه

   تاریخ تولد :2-4-1346شمسی

محل تولد:زنجان

محل خدمت : گردان 40 بعثت آتشبار 2 دسته 2

 تاریخ شهادت : 21-10-1365شمسی  

 محل شهادت : شلمچه  

گلزار شهدا: رامین -معجزات 

زنجان

ادامه مطلب...

 • ۱۹۲۱بازدید

شهیدفراست-حسنعلی

شهید حسنعلی فراست

نام پدر:روح الله

عضویت :بسیجی

تاریخ تولد 1-6-1339شمسی

محل تولد :محلات-مرکزی

محل خدمت :گردان40بعثت

تاریخ شهادت :18-4-1367شمسی

محل شهادت :خرمشهر-بیت المقدس

گلزارشهدا:بهشت زهرا سلام الله علیها

ق40 ر18  ش15

تهران

ادامه مطلب...

 • ۱۷۲۹بازدید

شهیدقمی-علی اصغر

 شهید علی اصغر قمی   

     نام پدر : حسن      

عضویت : وظیفه

تاریخ تولد:1345-7-28شمسی

محل تولد:تهران-شهریار

محل خدمت :گردان 40 بعثت

تاریخ شهادت : 15-3-1367شمسی

محل شهادت : شیخ سله 

گلزارشهدا:امامزاده علی اصغر  

تهران-رباط کریم


ادامه مطلب...

 • ۱۹۹۹بازدید

شهیدکاظمی منش-حسین

شهید حسین کاظمی منش 

نام پدر  : غلامعلی  

عضویت : وظیفه 

تاریخ تولد: 5-4-1348شمسی

محل تولد:قم

محل خدمت :گردان 40 بعثت

تاریخ شهادت :10-3-1367شمسی

محل شهادت : شلمچه   

گلزار شهدا: علی ابن جعفر

قم

ادامه مطلب...

 • ۱۶۳۴بازدید

شهیدکلانتری-همایون

شهید همایون کلانتری     

   نام پدر : محمد      

عضویت : بسیجی  

تاریخ تولد: 26-8-1341شمسی  

محل تولد : تهران

محل خدمت :گردان 40 بعثت    

تاریخ شهادت : 6-3-1367شمسی  

محل شهادت : دربندیخان   

گلزارشهدا:بهشت زهرا(س) 

قطعه29 ردیف158 شماره15

تهران


برادر ایشان نیز به شهادت رسیده است

ادامه مطلب...

 • ۱۵۵۶بازدید

شهیدمعموری-مهدی

شهید مهدی معموری  

  نام پدر  : رضا 

عضویت : وظیفه

 تاریخ تولد : 1347/3/7شمسی 

محل تولد:خراسان شمالی-جاجرم-گرمه

 محل خدمت : گردان 40 بعثت آتشبار یک

   تاریخ شهادت : 1366/12/28 شمسی

    محل شهادت : حلبچه 

گلزارشهدا: امام زاده جاجرم
  جاجرم -خراسان شمالی 
 
ادامه مطلب...

 • ۲۰۲۶بازدید

شهیدمعینی خواه - عباس

 شهید عباس معینی خواه  

       نام پدر : تقی       

 عضویت : بسیجی  

   تاریخ تولد : 20-10-1349شمسی

محل تولد: تهران - ری

   محل خدمت :گردان 40 بعثت 

سن:16سال   

تاریخ شهادت :23-10-1365شمسی 

    محل شهادت : شلمچه    

  عملیات : کربلای 5

گلزارشهدا:بهشت زهرا سلام الله علیها

ق53 ر۱۸ ش16

تهران

ادامه مطلب...

 • ۱۷۴۵بازدید

شهیدمهرآبادی - بهرام

شهید بهرام مهرآبادی   

   نام پدر : علی  

 عضویت : وظیفه  

      تاریخ تولد : 1341/11/10شمسی 

محل تولد:سبزوار-خراسان رضوی

   محل خدمت : گردان 40 بعثت   

  تاریخ شهادت : 1363/12/22شمسی

    محل شهادت :جزیره مجنون  

 عملیات : بدر     

  گلزار شهدا : بهشت زهرا سلام الله علیها

 قطعه 27 ردیف121 شماره 9

تهران

ادامه مطلب...